Kaupunginhallitus, kokous 26.4.2021

§ 176 Lautakuntien ja jaostojen ym. sekä viranhaltijoiden ym. päätösten otto-oikeus 

Perustelut

Kaupunginhallitukselle on saapunut seuraava pöytäkirja:

- alueellisen jätehuoltolautakunnan 14.4.2021

sekä seuraavat viranhaltijapäätökset:

Apulaispormestari, elinvoima- ja osaamispalvelut sekä asunto- ja kiinteistöpalvelut
§ 9 Tampereen lausunto Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027 EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelmaehdotuksesta ja ympäristöselostuksesta, 16.04.2021
§ 10 Lausunto Opetushallituksen lausuntopyyntöön Puuteollisuuden perustutkinnon perusteiden luonnoksesta, 21.04.2021

Hankejohtaja
§ 40 SURE:n turvallisuussimulaatioharjoituksen tuen tilaaminen Hydetek Oy:ltä , 15.04.2021
§ 41 SURE:n turvallisuussimulaatioharjoituksen ohjaus- ja johtamispalvelun tilaaminen FlyWell Ky:ltä, 15.04.2021

Johtaja, kaupunkiympäristön palvelualue
§ 40 Kaupunkiympäristön palvelualueen palveluryhmien, Raitiotie-kehityshankkeen, hallinto- ja talouspalveluiden sekä paikkatietoyksikön vastuuhenkilöt, menojen ja tulojen hyväksyjät ja tilausoikeudet 1.4.2021, 20.04.2021
§ 43 Ojalan keskustan kadut ja vesihuolto rakennusurakka, 20.04.2021
§ 45 Lintuhytin pintatyöurakka 2021, 20.04.2021
§ 46 Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy:n, Tampereen kaupungin ja Tampereen Vesi Liikelaitoksen välinen yhteistoimintasopimus kunnallistekniikasta, 20.04.2021
§ 49 Raitiovaunujen vuokraaminen Tampereen kaupungille - sopimuksen muutos, 22.04.2021
§ 48 Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle osoitteen muutosta koskevan valituksen johdosta, 22.04.2021

Johtaja, sivistyspalvelujen palvelualue
§ 30 DigiOne -hankkeen toteuttaminen sivistyspalvelujen palvelualueella, 19.04.2021

Johtaja, sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualue
§ 22 Palvelusetelituottajaksi hyväksymisen purkaminen sosiaali- ja terveyspalveluissa, Hoivapalvelu Valkokulta Oy, 21.04.2021
§ 23 Optiokauden käyttäminen koskien kehittäjäylilääkärin palvelun hankintaa, 22.04.2021

Konsernijohtaja
§ 47 Koukkuniemi Koivulan osasto 32 vesivahingosta 13.1.2020 aiheutuneiden kustannusten korvaaminen vahinkorahastosta, 16.04.2021
§ 48 Koukkuniemi Koivulan lämminkiertovesijohdon vesivahingosta 16.10.2020 aiheutuneiden kustannusten korvaaminen vahinkorahastosta, 16.04.2021
§ 49 Atalan koulun opettajien huoneen vesivahingosta 12.8.2020 aiheutuneiden kustannusten korvaaminen vahinkorahastosta, 16.04.2021
§ 46 Lausunto hallinto-oikeudelle asiakirjajulkisuutta koskevasta valituksesta, 15.04.2021
§ 50 Konsernimääräys: Taloudenhoito, 19.04.2021

Kulttuurijohtaja, Sivistyspalvelut
§ 60 Koronasuositusten ja rajoitusten toimeenpano Tampereen seudun työväenopistossa 19.-30.4.2021, 21.04.2021

Lukiokoulutuksen johtaja, Toisen asteen koulutuspalvelut
§ 35 Lukion lehtorin viran täyttäminen Tampereen lyseon lukiossa, äidinkieli ja kirjallisuus, 16.04.2021
§ 36 Päätoimisen tuntiopettajan ottaminen Tammerkosken lukioon, äidinkieli ja kirjallisuus, 19.04.2021
§ 37 Päätoimisen tuntiopettajan ottaminen Tammerkosken lukioon, historia ja yhteiskuntaoppi, 19.04.2021
§ 38 Päätoimisen tuntiopettajan ottaminen Tammerkosken lukioon, englanti ja ruotsi, 19.04.2021
§ 40 Päätoimisen tuntiopettajan ottaminen Tammerkosken lukioon, matematiikka ja fysiikka, 19.04.2021
§ 43 Päätoimisen tuntiopettajan ottaminen Hatanpään lukioon, ruotsi ja ranska, 20.04.2021
§ 45 Opinto-ohjaajan viran täyttäminen Tammerkosken lukiossa, 21.04.2021
§ 46 Lehtorin viran täyttäminen Tampereen klassillisessa lukiossa, biologia, maantiede ja terveystieto, 22.04.2021
§ 47 Lehtorin viran täyttäminen Tampereen klassillisessa lukiossa, matematiikka, fysiikka ja kemia, 22.04.2021

Pormestari
§ 40 Kulttuuri ja taide virtaa -projektin ohjaus- ja projektiryhmän nimeäminen, 20.04.2021
§ 41 Jääkiekon MM-kilpailuiden ohjausryhmän kokoonpanon täydentäminen, 20.04.2021

Rakennuttamisjohtaja, Kaupunkiympäristön palvelualue
§ 61 Matkalippujen tarkastajan viran täyttäminen kaupunkiympäristön palvelualueen katutilavalvonnassa, 16.04.2021
§ 62 Matkalippujen tarkastajan viran täyttäminen kaupunkiympäristön palvelualueen katutilavalvonnassa, 16.04.2021
§ 63 Matkalippujen tarkastajan viran täyttäminen kaupunkiympäristön palvelualueen katutilavalvonnassa, 16.04.2021

Rehtori, Puistokoulu
§ 3 Koulunkäynninohjaajan työsopimuksen pitäminen purkautuneena, 20.04.2021

Strategiajohtaja
§ 18 Yhteistyösopimuksen hyväksyminen Kansallisen veteraanipäivän juhlalähetyksen kuvauksesta , 19.04.2021

Suunnittelujohtaja, Kaupunkiympäristön palvelualue
§ 7 Lupa-arkkitehdin viran täyttäminen kaupunkiympäristön suunnittelun rakennusvalvonnassa, 19.04.2021
§ 8 Lupa-arkkitehdin viran täyttäminen kaupunkiympäristön suunnittelun rakennusvalvonnassa, 19.04.2021

Talous- ja hankintavastaava, Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualue
§ 3 Sorin alueen katujen liikenteenohjausjärjestelmän ohjelmoinnin ja liikenteenhallintajärjestelmän käyttöönoton hankinta Nodeon Finland Oy:ltä, 22.04.2021

Tietohallintojohtaja
§ 73 Matkalippujen tarkastusjärjestelmän tilaaminen, 21.04.2021
§ 70 Vuodelta 2020 uudelleen budjetoidun ict-kehittämismäärärahan allokointi sosiaali- ja terveyspalveluissa (SOTE), 16.04.2021
§ 74 Vuodelta 2020 uudelleen budjetoidun ICT-kehittämismäärärahan allokointi - Sivistyspalvelut, 21.04.2021

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Pöytäkirjoista ilmeneviä päätöksiä ei oteta kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)