Kaupunginhallitus, kokous 26.4.2021

Lataa  Kuuntele 

§ 177 Tiedoksi merkittävät asiat 

TRE:7533/00.01.03/2020

Perustelut

1) Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä on lähettänyt kaupungille Tampereen kaupunkiseudun seutuhallituksen esityslistan 28.4.2021 (TRE:532/00.03.01/2021). Esityslistat ja pöytäkirjat ovat luettavissa kokonaisuudessaan internetissä osoitteesta https://tampereenseutu.fi/seutuyhteistyo/seutuhallitus/

2) Lautakuntiin menossa olevia asioita:

  • Elinvoima- ja osaamislautakunta 28.4.2021
  • Yhdyskuntalautakunta 27.4.2021
  • Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta 28.4.2021
  • Sosiaali- ja terveyslautakunta 6.5.2021
  • Asunto- ja kiinteistölautakunnan 19.5.2021
  • Alueellinen jätehuoltolautakunta 19.5.2021
  • Sivistys- ja kulttuurilautakunta 20.5.2021


3) COVID-19-pandemian ja koronarokotusten tilannekuva

4) Tapahtumajohtaja Perttu Pesä luovutti kokouksen aluksi pormestari Lauri Lylylle Tampereen ja Pirkanmaan hakemuksen Euroopan kulttuuripääkaupungiksi 2026. Hakemus tullaan postittamaan kaupunginhallituksen jäsenille.

Päätösehdotus oli

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Kokouskäsittely

Kaupunginhallitus myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden riskienhallinta- ja turvallisuusjohtaja Jouni Perttulalle. Hän oli asiantuntijana läsnä kokouksessa kohdan 3) käsittelyn aikana.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)