Kaupunginhallitus, kokous 27.1.2020

§ 46 Lautakuntien ja jaostojen ym. sekä viranhaltijoiden ym. päätösten otto-oikeus 

Perustelut

Kaupunginhallitukselle on saapunut seuraavat pöytäkirjat:

- kaupunginhallituksen konsernijaoston 21.01.2020
- elinvoima- ja osaamislautakunnan 15.1.2020
- sosiaali- ja terveyslautakunnan 16.1.2020

sekä seuraavat viranhaltijapäätökset:

Apulaispormestari, yhdyskuntapalvelut, joukkoliikennepalvelut sekä jätehuoltopalvelut
§ 1 Lausunto Liikenne- ja viestintäministeriölle hallituksen esityksestä uuden tieliikennelain muuttamisesta (korjauspaketti), 17.01.2020

Johtaja, ammatillinen koulutus
§ 9 Päätoimisen tuntiopettajan ottaminen Tredun Hervannan kampukseen 1.8.2020 alkaen, 17.01.2020

Johtaja, elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualue
§ 7 Tampereen kaupungin osallistuminen Filmaattiset Oy:n kolmen tuotannon: Ellan matkassa, Unelmahäät ja Unelmahäät, mitä heille kuuluu nyt -tukemiseen. , 17.01.2020
§ 8 Tampereen kaupungin osallistuminen Aito Media Oy:n Pirjo -tuotannon 3. tuotantokauden tukemiseen, 17.01.2020
§ 9 Linnainmaan aluepaloaseman rakennusten myynti ja tontin 837-37-5811-3 vuokraaminen, 17.01.2020

Johtaja, kaupunkiympäristön palvelualue
§ 7 Hämeenkadun valohahmojen hankinta Tampereen Vera Oy:ltä, 16.01.2020

Johtaja, sivistyspalvelujen palvelualue
§ 5 Sivistyspalvelujen palvelualueen johtoryhmän nimeäminen, 22.01.2020

Johtaja, sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualue
§ 6 Avo- ja asumispalvelujen 0-arvoisten käyttöomaisuusyksiköiden poistaminen ja siirtäminen, 22.01.2020
§ 7 Sosiaali ja terveyspalvelujen palvelualueen vuosisuunnitelman 2020 muuttaminen (psykososiaalisen tuen palvelut), 22.01.2020
§ 4 Sosiaali- ja terveyslautakunnan yksilöasioiden jaoston esittelijöiden määrääminen, 16.01.2020
§ 5 Sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualueen johtoryhmä, 20.01.2020

Kehittämisjohtaja, sosiaali- ja terveyspalvelut
§ 7 Sosiaaliohjaajan viran täyttäminen vammaispalveluissa, 21.01.2020

Konsernijohtaja
§ 3 Kaupunginhallituksen konsernijaoston esittelijän määrääminen, 21.01.2020

Palvelujohtaja, lasten, nuorten ja perheiden palvelut
§ 6 Sosiaalityöntekijän viran täyttäminen, 16.01.2020

Pormestari
§ 8 Varhaiskasvatussuunnitelman seurantaryhmä kaudelle 1.1.2020 - 31.7.2021, 17.01.2020
§ 9 Vieraanvaraisuus Eurocities-kulttuurifoorumille 8.10.2020, 22.01.2020
§ 10 Vieraanvaraisuus kansainväliselle ISO TC 204 - Intelligent Transport Systems yleiskokoukselle 23.4.2020, 22.01.2020

Talousjohtaja
§ 1 Talouden ohje: Laskujen maksuehdot ja maksuajan lykkäykset, hulevesilaskutus (yritykset), 16.01.2020
§ 2 Talouden ohje: Toimintaohje tuottavuuspiloteille, 17.01.2020
§ 3 Talouden ohje: Pakolliset varaukset ja liitetietovastuut, 17.01.2020

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Pöytäkirjoista ilmeneviä päätöksiä ei oteta kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)