Kaupunginhallitus, kokous 27.1.2020

§ 48 Oikaisuvaatimus palomiehen virkasuhteen irtisanomisesta Pirkanmaan pelastuslaitoksella (Salassa pidettävä)

JulkL (621/1999) 24.1 §:n 25-kohta