Kaupunginhallitus, kokous 27.1.2020

§ 47 Tiedoksi merkittävät asiat 

TRE:8010/00.01.03/2019

Perustelut

1) Kaupunginhallituksen 20.1.2020 täydennyksillä päivitetty kaupunginhallituksen kehittämiskokousten työsuunnitelma 2020

2) Lautakuntiin menossa olevia asioita

3) Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä on lähettänyt kaupungille Tampereen kaupunkiseudun seutuhallituksen esityslistan 29.1.2020 (TRE:680/00.03.01/2020). Esityslista ja pöytäkirja ovat luettavissa kokonaisuudessaan internetissä osoitteesta http://www.tampereenseutu.fi/paatoksenteko/seutuhallitus/

4) Pirkanmaan sairaanhoitopiiri on lähettänyt kaupungille Pirkanmaan sairaanhoitopiirin hallituksen esityslistan 27.1.2020 (TRE:703/00.03.01/2020). Esityslista ja pöytäkirja ovat luettavissa kokonaisuudessaan internetissä osoitteessa https://www.tays.fi/fi-FI/Sairaanhoitopiiri/Hallinto_ja_paatoksenteko/Esityslistat_ja_poytakirjat/

Päätösehdotus oli

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Kokouskäsittely

Anna-Kaisa Ikonen, Aila Dündar-Järvinen, Iiris Suomela, Mikko Aalltonen, Johanna Loukaskorpi, Jaakko Stenhäll ja Anna-Maria Maunu poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)