Kaupunginhallitus, kokous 27.1.2020

§ 40 Valtuustoaloite pysäköinninvalvonnan laajentamiseksi viikonloppuiltoihin ja -öihin - Juhana Suoniemi 

TRE:3896/09.00.01/2018

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Halme Pasi, Katupäällikkö, Pasi.Halme@tampere.fi

Perustelut

Juhana Suoniemi esittää 21.5.2018 jättämässään valtuustoaloitteessa, että Tampereen kaupunki kokeilisi ilta- ja yöaikaista pysäköinninvalvontaa.

Tampereen kaupungissa yleisten alueiden pysäköintiä valvoo 13 pysäköinnintarkastajaa ja poliisi. Kaupungin järjestämä valvonta suunnitellaan tällä hetkellä maanantaista sunnuntaihin kello 6.00 - 23.30 valvonnan painottuessa arkipäiville kello 8-16. Poliisi valvoo pysäköintiä myös muina ajankohtina.

Kaupungin pysäköinninvalvonta on toteuttanut valvontaa myös säännöllisesti suunniteltujen ajankohtien ulkopuolella kuten aamuyöllä kello 01 asti tai aamulla kello 5 lähtien. Myös poliisin kanssa on keskusteltu valvontayhteistyömahdollisuuksista liittyen esimerkiksi pelastusteiden lähisiirtoihin tai pysäköinnin yövalvontaan.

Pysäköinninvalvontaa pyritään jatkuvasti kehittämään saatujen pysäköinnintarkastajien kokemusten, virka-apupyyntöjen ja asiakaspalvelun perusteella.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

Nurminen Mikko, Johtaja, Mikko.Nurminen@tampere.fi

Esitetään kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuuston päätettäväksi:

Juhana Suoniemen aloite ja siitä annettu lausunto merkitään tiedoksi.

Aloite ei anna aihetta muihin, kuin lausunnossa mainittuihin toimenpiteisiin.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Nurminen Mikko, Johtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Katupäällikkö Pasi Halme, puh. 050 521 5194, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Esitetään valtuuston päätettäväksi:

Juhana Suoniemen aloite ja yhdyskuntalautakunnan lausunto merkitään tiedoksi.

Aloite ei anna aihetta muihin, kuin lausunnossa mainittuihin toimenpiteisiin.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Juhana Suoniemi, Pasi Halme

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)