Kaupunginhallitus, kokous 27.9.2021

Lataa  Kuuntele 

§ 441 Lausunto Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän talousarvioraamista vuodelle 2022 ja alustavista tavoitteista 

TRE:5898/02.02.01/2021

Valmistelija

  • Linnamaa Reija, Strategiajohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Strategiajohtaja Reija Linnamaa, puh. 040 572 9610, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Seutuyhteistyötä ohjaavat erityisesti Tulevaisuuden kaupunkiseutu -seutustrategia, Rakennesuunnitelma 2040 sekä MAL4-sopimus (maankäytön, asumisen ja liikenteen 4. sopimus valtion kanssa). Ohjausasiakirjojen arviointi on tehty vuonna 2020. Tulosten mukaan seutuyhteistyöhön ollaan tyytyväisiä, se nähdään vaikuttavana ja strategiaohjautuvana toimintana. Seutustrategian päivittäminen käynnistetään loppusyksystä 2021 ja se valmistuu kesällä 2022.

Kuntayhtymästä on kasvanut vaikuttavuudeltaan kokoaan suurempi ja kansallisesti tunnustettu toimija.  Kuntayhtymän talousarvio on kuitenkin ollut samalla tasolla (1,03 milj. euroa) 2014-2020, mikä tarkoittaa reaalisesti resurssien supistumista. Vuoden 2020 talousarvioon tehdyllä erillisleikkauksella jäsenkuntien maksuosuudet laskivat 1,6 prosenttia. Vuoden 2021 talousarvio laadittiin vuoden 2020 tasoisena. Kaupunkiseudun kuntayhtymän niukka resurssi näkyy epätasapainona voimavarojen ja odotusten suhteessa. Vuoden 2021 ns. vapaan rahoituksen (hankeraha) taso on 120 000 euroa.

Kaupunkiseudun kuntayhtymän vuoden 2022 talouden ja toiminnan suunnittelun taustalle on koottu ehdotukset toiminnan painotuksista 2022. Taloudellisesti merkittävimmät ovat rakennesuunnitelman/kaupunkiseutusuunnitelman päivitys, seutupäättäjien perehdytys sekä varaus uuden seutustrategian avauksille. Vuoden 2022 talousarvio on laadittu siten, että se kattaa kaupunkiseudun kuntayhtymän perusvoimavarat (kahdeksan henkilön palkkaus) ja toiminnan tavoitteiden toteuttamiseen liittyvät keskeisimmät selvitykset.

Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä on pyytänyt lausuntoa syyskuun 2020 loppuun mennessä kuntayhtymän talousarvioraamista 2022 ja alustavista tavoitteista.  

Tampereen kaupugin lausunto Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän talousarvioraamista vuodelle 2022  ja alustavista tavoitteista

Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän työ on ollut tuloksellista ja vuosittaiset toiminnan tavoitteet perustuvat kuntien hyväksymään seutustrategiaan. Talousarvioraamin yhteydessä esitetyt alustavat tavoitteet ovat nykyisen strategian linjauksia tukevia. Tavoiteaiheita on hyvä tarkentaa syksyn aikana kun keskustelut käynnistyvät tulevasta seutustrategiasta.

Omistajakuntien taloudellisen tilanteen kireys on johtanut siihen, että kaupunkiseudun kuntayhtymän talous on pidetty pitkään samalla tasolla. Reaalisesti taloudellinen liikkumavara on supistunut ja kehittämistyön tuloksellisuus uhkaa heikentyä. Kaupunkiseudun kuntajohtajat ja seutuhallitus ovat tästä syystä tukeneet talousarvioraamiehdotusta, jossa kuntien maksuosuudet ovat yhteensä 1 135 100 euroa (1 015 100 euroa vuonna 2021). Tampereen maksuosuus on esityksen mukaan 73 485 euroa enemmän kuin vuonna 2021. Maksuosuuden muutosta voidaan pitää kohtuullisena ja perusteltuna.

Kuntayhteistyötä on syytä katsoa myös kokonaisuutena ja arvioida kaupunkiseudun kuntayhtymän maksuosuuksien rinnalla myös Pirkanmaan liiton ja Business Tampereen rahoitusta. Kokonaisuutenakin tarkastellen kaupunkiseudun kuntayhtymän maksuosuuden korotus on kohtuullinen ja se on mahdollista toteuttaa ilman muutostarpeita talousarviokehykseen.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Tampereen kaupungin lausunto Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän talousarvioraamista vuodelle 2022 ja alustavista tavoitteista hyväksytään.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Reija Linnamaa, Jukka Männikkö, Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)