Kaupunginhallitus, kokous 27.9.2021

§ 444 Lautakuntien ja jaostojen ym. sekä viranhaltijoiden ym. päätösten otto-oikeus 

Perustelut

Kaupunginhallitukselle on saapunut seuraavat pöytäkirjat:

  • elinvoima- ja osaamislautakunnan 15.9.2021
  • sivistys- ja kulttuurilautakunnan 16.9.2021
  • sosiaali- ja terveyslautakunnan 15.9.2021
  • Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan 15.9.2021 pöytäkirja, johon kaupunginhallituksella on laillisuusvalvonnan edellyttämä otto-oikeus
  • yhdyskuntalautakunnan alueellisen ympäristöterveydenhuollon jaoston 16.9.2021
  • yhdyskuntalautakunnan ympäristö- ja rakennusjaoston 21.9.2021 päätös 136 §, johon kaupunginhallituksella on otto-oikeus
  • lahjoitus- ja tukirahaston toimikunnan 6.9.2021


sekä seuraavat viranhaltijapäätökset:

Apulaispormestari, elinvoima- ja osaamispalvelut sekä asunto- ja kiinteistöpalvelut
§ 18 Lausunto Opetushallituksen lausuntopyyntöön Ajoneuvoalan perustutkinnon perusteiden luonnoksesta, 17.09.2021
§ 19 Lausunto Opetushallituksen lausuntopyyntöön Kansainvälisissä työtehtävissä toimiminen - tutkinnon osasta, 17.09.2021

Apulaispormestari, elinvoima- ja osaamislautakunta sekä asunto- ja kiinteistölautakunta (2021 - 2023)
§ 2 Lausunto Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle koskien rakennussuojeluesitystä, 20.09.2021

Hankejohtaja
§ 83 Amurin rakenteellisen pysäköinnin hallinnollisen mallin konseptointityön hankinta, 17.09.2021
§ 84 Hiedanranta, Näsisaaren / Vaitinaron vesistötäytön tarkkailuohjelman mukainen tarkkailu 2021, 17.09.2021

Johtaja, elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualue
§ 137 Yhteisten tutkinnon osien lehtorin siirtäminen ammatillisten tutkinnon osien lehtoriksi Tampereen seudun ammattiopistossa 1.10.2021, 17.09.2021
§ 141 Viranhaltijakummin nimeäminen Tampereen nuorisovaltuuston edustajille elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueella, 17.09.2021

Konsernijohtaja
§ 119 Tampereen kaupungin osallistuminen valtakunnallisten musiikkikasvatuspäivien tukemiseen ja tapahtumaa koskevan sopimuksen hyväksyminen, 23.09.2021

Palvelujohtaja, psykososiaalisen tuen palvelut
§ 200 Sosiaaliohjaajan määräaikaisen viran täyttäminen Sosiaalipalvelujen neuvonnassa, 16.09.2021

Pormestari
§ 91 Vieraanvaraisuus Musiikki & Media -tapahtumalle 7.-8.10.2021, 16.09.2021
§ 92 Innovaatiotoiminnan ekosysteemisopimus -neuvotteluryhmän kokoonpanon täydentäminen, 16.09.2021
§ 93 Vieraanvaraisuus Green Economy - Multiple Use of Forest -hankkeelle 19.10.2021, 16.09.2021
§ 94 Vieraanvaraisuus Hengitysliitolle 10.12.2021, 16.09.2021
§ 95 Apulaispormestareiden varahenkilöiden nimeäminen, 16.09.2021
§ 96 Vieraanvaraisuus Rantaperkiön Iskulle 24.11.2021, 16.09.2021
§ 97 Vieraanvaraisuus Tampereen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta Tamkolle 15.10.2022, 20.09.2021
§ 98 Vieraanvaraisuus kansainvälisen ECIU-yliopiston hallituksen kokoukselle 18.11.2021, 20.09.2021

Strategiajohtaja
§ 40 Mainosvideoiden pienhankinta Karu Films Oy:ltä, 17.09.2021
§ 39 Sprint Innovation Festival- hackathonin toimeksiantosopimuksen hyväksyminen, 16.09.2021

Tietohallintojohtaja
§ 140 Asiantuntijapalvelun hankinta Kuntien Tiera Oy:ltä, 17.09.2021
§ 142 Sopimus suoratoistojen ja tallenteiden julkaisujärjestelmä (IBM Video Streaming) -ohjelmistopalvelusta Atea Finland Oy:n kanssa, 21.09.2021
§ 143 Palvelusopimus Lupapiste-ohjelmistopalvelusta Cloudpermit Oy:n kanssa, 21.09.2021
§ 144 Asiantuntijapalvelun hankinta Kuntien Tiera Oy:ltä DigiOne-hankkeelle, 23.09.2021
§ 141 Vuoden 2021 sivistyspalveluiden ICT-kehittämismäärärahan uudelleenallokointi, 17.09.2021

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Pöytäkirjoista ilmeneviä päätöksiä ei oteta kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)