Kaupunginhallitus, kokous 27.9.2021

Lataa  Kuuntele 

§ 440 Tampereen kaupunkiseudun lähijunaliikenteen tavoitteellinen tulevaisuuskuva ja tiekartta toteutukselle -selvitys, tavoitteelliset tulevaisuuskuvat vuosille 2030 ja 2050 (kehittämiskokousasia) 

TRE:6511/00.01.03/2021

Valmistelija

  • Nurminen Mikko, Johtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Suunnittelujohtaja Jukka Lindfors, puh. 050 559 4139 ja yleiskaavapäällikkö Pia Hastio, puh. 040 801 6917, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Tampereen kaupunkiseudun lähijunaliikenteen tavoitteellinen tulevaisuuskuva ja tiekartta toteutukselle -työn skenaarioaineisto hyväksyttiin seutuhallituksen kokouksessa 30.6.2021. Skenaarioaineistoa esiteltiin asiantuntijoille suunnatussa webinaarissa 17.8.2021. Asiantuntijoille suunnattu kysely vision muodostamisen evästämiseksi oli avoinna 31.8.2021 asti. Skenaarioaineistoa käsiteltiin luottamushenkilöille suunnatussa webinaarissa 8.9.2021, minkä jälkeen nettipohjainen kommentointi on auki 19.9.2021 asti.

Olemassa olevien selvitysten ja suunnitelmien pohjalta muodostetut skenaariot muodostavat keskeisen lähtökohta-aineiston visiosta päättämiseksi, mutta eivät ota kantaa siihen, mikä vision ja toteutuspolun tulisi olla. Skenaarioaineistossa kuvataan lähijunaliikenteen kehittämiseen kytkeytyvää kokonaisuutta: edellytyksiä, mahdollisuuksia, vaikutuksia ja riskejä. Skenaarioilla siis herätetään ajattelemaan, mitä tavoiteltava tulevaisuus vuosille 2030 ja 2050 sisältää, mahdollistaa ja edellyttää.

Saadun palautteen ohjaamaa visioainesta esitellään uudelle seutuhallitukselle 29.9.2021 ja päätös visiosta tehdään seutuhallituksessa lokakuussa 2021. Seutuhallituksen 29.9.2021 kokouksen jälkeen visioluonnosta työstetään selvityksen projektiryhmässä 4.10.2021, jonka jälkeen visiota kehitetään luonnokseksi ja käsiteltäväksi kuntajohtajakokouksessa 15.10.2021. Visioluonnoksen hyväksymiskäsittely on seutuhallituksessa 27.10.2021.

Kaupunginhallitus käy visiovaiheesta ja tavoitteellisista tulevaisuuskuvista lähetekeskustelun ja antaa Tampereen kaupungin evästykset visioluonnoksen kehittämiseen. Vision määrittämisen jälkeen määritetään siihen pohjaavia lähijunaliikenteen kehittämispolkuja, tarkastellaan niiden vaikutuksia ja esitetään suosituksia etenemisen periaatteiksi. Tarkasteluja käynnistetään jo vision valmisteluvaiheessa.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Kaupunginhallitus käy lähetekeskustelun kaupunkiseudun lähijunaliikenteen vuosien 2030 ja 2050 tavoitteellisista kehityskuvista.

Päätös

Kaupunginhallitus kävi lähetekeskustelun kaupunkiseudun lähijunaliikenteen vuosien 2030 ja 2050 tavoitteellisista kehityskuvista.

Lisäksi kaupunginhallitus hyväksyi seuraavat ponnet:

Kaupunginhallitus edellyttää, että lähijunaliikenteen jatkokehittämisessä edetään tavoitteellisesti ja jatkokehittämiselle asetetaan tavoiteaikataulu. Samalla hankkeen yhteydessä tuotetaan päätöksenteolle innovatiivisia ja kustannustehokkaita ratkaisuvaihtoehtoja uusien seisakkeiden rakentamiseksi ja vuorotiheyden parantamiseksi.

Toteutusvaihtoehtoja etsitään nykyisen rataverkon puitteissa. Myös selvityksessä käytetty kriteeristö arvioidaan kriittisesti esimerkiksi seisakkeiden laatuvaatimusten ja junien pysähtymisaikojen osalta.

Kokouskäsittely

Kaupunginhallitus myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden johtaja Mikko Nurmiselle, yleiskaavapäällikkö Pia Hastiolle, suunnittelujohtaja Jukka Lindforsille sekä joukkoliikennejohtaja Mika Periviidalle. He olivat asiantuntijoina läsnä kokouksessa asian käsittelyn aikana.

Keskustelun kuluessa puheenjohtaja Anna-Kaisa Ikonen teki seuraavan lisäponsiehdotuksen:

"Kaupunginhallitus edellyttää, että lähijunaliikenteen jatkokehittämisessä edetään tavoitteellisesti ja jatkokehittämiselle asetetaan tavoiteaikataulu. Samalla hankkeen yhteydessä tuotetaan päätöksenteolle innovatiivisia ja kustannustehokkaita ratkaisuvaihtoehtoja uusien seisakkeiden rakentamiseksi ja vuorotiheyden parantamiseksi.

Toteutusvaihtoehtoja etsitään nykyisen rataverkon puitteissa. Myös selvityksessä käytetty kriteeristö arvioidaan kriittisesti esimerkiksi seisakkeiden laatuvaatimusten ja junien pysähtymisaikojen osalta." Aila Dündar-Järvinen ja Milka Hanhela kannattivat ehdotusta.

Mikko Aaltonen, Jouni Ovaska ja Milka Hanhela poistuivat kokouksesta keskustelun aikana.

Puheenjohtaja tiedusteli ehdotuksensa saamaa kannatusta ja totesi sen tulleen hyväksytyksi yksimielisesti.

Arttu Vuori poistui kokouksesta päätöksenteon jälkeen.

Tiedoksi

Jukka Lindfors

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)