Kaupunginhallitus, kokous 28.9.2020

§ 387 Lautakuntien ja jaostojen ym. sekä viranhaltijoiden ym. päätösten otto-oikeus 

Perustelut

Kaupunginhallitukselle on saapunut seuraavat pöytäkirjat:

- kaupunginhallituksen konsernijaoston 15.9. ja 22.09.2020
- elinvoima- ja osaamislautakunnan 17.9.2020
- sivistys- ja kulttuurilautakunnan 17.9.2020
- Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan 16.9.2020 pöytäkirjan, johon kaupunginhallituksella on otto-oikeus kuntalain mukaisiin päätöksiin
- yhdyskuntalautakunnan 17.9.2020
- yhdyskuntalautakunnan ympäristö- ja rakennusjaoston 18.9.2020 päätökset 112-113 §, joihin  kaupunginhallituksella on otto-oikeus
- Sara Hildénin taidemuseon johtokunnan 15.9.2020
- lahjoitus- ja tukirahaston toimikunnan 7.9.2020

sekä seuraavat viranhaltijapäätökset:

Apulaispormestari, elinvoima- ja osaamispalvelut sekä asunto- ja kiinteistöpalvelut
§ 4 Lausunto luonnoksesta opetus- ja kulttuuriministeriön asetukseksi ammatillisen koulutuksen rahoituksen laskentaperusteista, 21.09.2020

Hankejohtaja
§ 70 Tammelan energiamallinnuksen korttelitason tarkastelu sovellettavaksi muualla Tammelassa, keskustassa ja neuvontapalveluissa, 20.09.2020
§ 71 Näsinsiltojen alusta ja Pajasaari ympäristön yleissuunnittelu, 23.09.2020

Johtaja, ammatillinen koulutus
§ 196 Opinto-ohjaajan ottaminen Tredun Pyynikin kampukseen 1.10.2020 alkaen, 21.09.2020

Konsernijohtaja
§ 99 Yhteishankintoihin liittyvästä toimintatavasta päättäminen, oppikirjat, toinen aste, 23.09.2020

Liikunta- ja nuorisoyksikön johtaja
§ 108 Salainen, 23.09.2020

Palvelujohtaja, lasten, nuorten ja perheiden palvelut
§ 143 Sosiaalityöntekijän viran täyttäminen, 22.09.2020

Pormestari
§ 103 Romanityöryhmän kokoonpanon päivittäminen, 23.09.2020
§ 104 Vieraanvaraisuus Tampereen kansalliset seniorit ry:lle 16.10.2021, 23.09.2020

Suunnittelujohtaja, Kaupunkiympäristön palvelualue
§ 14 Toimitusinsinöörin viran täyttäminen kaupunkiympäristön suunnittelun kiinteistönmuodostusyksikössä, 24.09.2020

Tietohallintojohtaja
§ 82 TAPIO ForestKIT sovellusvuokraussopimuksen irtisanominen, 21.09.2020

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Pöytäkirjoista ilmeneviä päätöksiä ei oteta kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)