Kaupunginhallitus, kokous 28.9.2020

§ 391 Oikaisuvaatimus koulutuspäällikön ottamisesta virkaan Tampereen seudun ammattiopisto Treduun (Salassa pidettävä)

JulkL (621/1999) 24.1 §:n 29-kohta