Kaupunginhallitus, kokous 28.9.2020

§ 389 Oikaisuvaatimus vahtimestarin työsopimuksen irtisanomisesta kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluissa (Salassa pidettävä)

JulkL (621/1999) 24.1 §:n 32-kohta