Kaupunginhallitus, kokous 29.3.2021

§ 130 Lautakuntien ja jaostojen ym. sekä viranhaltijoiden ym. päätösten otto-oikeus 

Perustelut

Kaupunginhallitukselle on saapunut seuraavat pöytäkirjat:

- Sara Hildénin taidemuseon johtokunnan 16.3.2021
- tiedeapurahatoimikunnan 9.3.2021

sekä seuraavat viranhaltijapäätökset:

Apulaispormestari, elinvoima- ja osaamispalvelut sekä asunto- ja kiinteistöpalvelut
§ 5 Tampereen kaupungin lausunto luonnoksesta ASP-järjestelmän mukaisten korkotukilainojen enimmäismäärän nostamiseksi, 23.03.2021
§ 6 Tampereen kaupungin lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksesta ja siihen liittyviksi laeiksi, 25.03.2021

Henkilöstöjohtaja
§ 12 Omaehtoisen opiskelun kannustinrahojen myöntäminen vuonna 2021, 23.03.2021

Johtaja, ammatillinen koulutus
§ 79 Tuntiopettajan ottaminen Tampereen seudun ammattiopisto Tredun Kalevan kampukseen, hoitoala, 22.03.2021

Johtaja, elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualue
§ 64 Asiakaskokemuksen mallintamista koskevan asiantuntijatyön hankinta, 18.03.2021

Johtaja, kaupunkiympäristön palvelualue
§ 21 Raitiotiesuunnitelmien kilpailuttamisen konsulttipalveluiden hankinta, 22.03.2021
§ 22 Liikenneturvallisuuskampanjan hankinta Hill&Knowltonilta, 22.03.2021
§ 23 Raitiotien osan 1 koeajojen liikennetarkasteluiden hankinta, 22.03.2021
§ 24 Tampereen raitiotien taidekoordinoinnin hankinta – puitesopimuksen toisen optiovuoden käyttöönotto 2021–2022, 22.03.2021
§ 25 Ratikan taide: Hervannan kampuksen pysäkin taideteos, luonnoksen suorahankinta, 22.03.2021
§ 26 Ratikan taide: Opiskelijan pysäkin taide, toteutuksen suorahankinta, 22.03.2021
§ 27 Ratikan taide: Hakametsän pysäkin valotaide, toteutuksen suorahankinta, 22.03.2021

Johtaja, sivistyspalvelujen palvelualue
§ 19 Kulttuurihyvinvoinnin palveluohjaus Pirkanmaalla -projekti , 23.03.2021

Lukiokoulutuksen johtaja, Toisen asteen koulutuspalvelut
§ 23 Lehtorin viran täyttäminen Tampereen teknillisessä lukiossa, matematiikka, fysiikka, tieto- ja viestintätekniikka, 24.03.2021
§ 24 Päätoimisen tuntiopettajan (uskonto, psykologia ja filosofia) viran täyttäminen Tampereen teknillisessä lukiossa, 24.03.2021

Pelastusjohtaja
§ 23 Akkutoimisten pelastusvälineiden yhteishankinta 2020-2022, 19.03.2021
§ 24 Monikäyttöpakettiauton hankinta, 19.03.2021
§ 25 Sopimus henkilötietojen käsittelystä Pelastustoimen toimenpiderekisterissä (Pronto), 22.03.2021

Pormestari
§ 35 Tampereen kaupungin lausunto työelämä- ja tasa-arvovaliokunnalle, 22.03.2021
§ 36 Päihdehoitojen kehittäminen Tampereella - työryhmän nimeäminen, 24.03.2021

Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja
§ 6 Korkojohdannaissopimuksen muokkaaminen ja uuden solmiminen Nordea Bank Oyj:n kanssa , 22.03.2021

Strategiajohtaja
§ 15 Vuoden 2021 kansallisen veteraanipäivän pääjuhlan tuotanto- ja tilapalveluiden hankinta, 18.03.2021

Tietohallintojohtaja
§ 57 eVaka-tuotteen palvelumuotoilua koskevan asiantuntijapalvelun tilaus Gofore Lead Oy:ltä, 22.03.2021
§ 59 Facta Hulevesilaskutus -sovelluksen jatkokehityksen tilaaminen CGI Suomi Oy:ltä, 23.03.2021

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Pöytäkirjoista ilmeneviä päätöksiä ei oteta kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)