Kaupunginhallitus, kokous 29.3.2021

Lataa  Kuuntele 

§ 131 Tiedoksi merkittävät asiat 

TRE:7533/00.01.03/2020

Perustelut

1) Pirkanmaan sairaanhoitopiiri on lähettänyt kaupungille Pirkanmaan sairaanhoitopiirin hallituksen esityslistan 29.3.2021 (TRE:161/00.03.01/2021). Esityslistat ja pöytäkirjat ovat luettavissa kokonaisuudessaan internetissä osoitteessa https://www.tays.fi/fi-FI/Sairaanhoitopiiri/Hallinto_ja_paatoksenteko/Esityslistat_ja_poytakirjat/

2) Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä on lähettänyt kaupungille Tampereen kaupunkiseudun seutuhallituksen esityslistan 31.3.2021 (TRE:532/00.03.01/2021). Esityslistat ja pöytäkirjat ovat luettavissa kokonaisuudessaan internetissä osoitteesta https://tampereenseutu.fi/seutuyhteistyo/seutuhallitus/

3) Lautakuntiin menossa olevia asioita:

  •    Yhdyskuntalautakunta 13.4.2021
  •     Alueellinen jätehuoltolautakunta 14.4.2021
  •     Sosiaali- ja terveyslautakunta 15.4.2021
  •     Asunto- ja kiinteistölautakunnan 21.4.2021
  •     Sivistys- ja kulttuurilautakunta 22.4.2021
  •     Elinvoima- ja osaamislautakunta 28.4.2021
  •     Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta 28.4.2021


4) Pormestarin vuosiloma

5) COVID-19-pandemian ja koronarokotusten tilannekuva

Päätösehdotus oli

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Esteellisyys

  • Lauri Lyly ilmoitti olevansa asianosaisena esteellinen kohdan 4) käsittelyyn. Esteellisyys todettiin hallintolain 28 §:n 1) kohdan perusteella ja hän poistui kokouksesta ko. asian käsittelyn ajaksi.

Kokouskäsittely

Varapuheenjohtaja Kalervo Kummola toimi puheenjohtajana kohdan 4) käsittelyn ajan.

Jaakko Stenhäll poistui kokouksesta keskustelun kuluessa.

Kaupunginhallitus myönsi läsnäolo- ja puheoikeudenriskienhallinta- ja turvallisuusjohtaja Jouni Perttulalle. Hän oli asiantuntijana läsnä kokouksessa kohdan 5) käsittelyn aikana.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)