Kaupunginhallitus, kokous 31.5.2021

Lataa  Kuuntele 

§ 236 Hallintosäännön muuttaminen 

TRE:5046/00.01.01/2020

Valmistelija

  • Hirvelä Heli, Hallintojohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Hallintolakimies Tiina Kyöttilä-Vettenranta, puh. 040 778 0695, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Uusi oppivelvollisuuslaki  (1214/2020) tulee voimaan 1.8.2021. Lain myötä oppivelvollisuus laajenee ja toisen asteen opinnoista tulee maksuttomia laajennetun oppivelvollisuuden piiriin kuuluville nuorille. Uudistus tuo sekä kunnille että koulutuksen järjestäjille uusia tehtäviä ja velvoitteita.

Oppivelvollisen asuinkunnan tulee ohjata ja valvoa oppivelvollisuuden suorittamista aina silloin, kun ohjausta ja valvontaa ei ole säädetty muun toimijan tehtäväksi. Jos oppivelvollisen ohjaus-  tai valvontavastuuta ei ole perusopetuslain tai oppivelvollisuuslain mukaisesti säädetty perusopetuksen tai koulutuksen järjestäjälle, asuinkunnalla on aina viimesijainen ohjaus- ja valvontavastuu.

Hallintosäännön 20 §:ään tulee lisätä, että sivistys- ja kulttuurilautakunta vastaa oppivelvollisuuslain mukaisesta asuinkunnan ohjaus- ja valvontavastuusta perusopetuksen osalta. Hallintosäännön 21 §:ään tulee lisätä, että elinvoima- ja osaamislautakunta vastaa oppivelvollisuuslain mukaisesta asuinkunnan ohjaus-  ja valvontavastuusta  perusopetuksen jälkeisen koulutuksen osalta.

Hallintosäännön muuttaminen kuuluu valtuuston toimivaltaan.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Esitetään valtuuston päätettäväksi:

Hallintosäännön 20 §:ään, joka koskee sivistys- ja kulttuurilautakunnan erityistehtäviä ja ratkaisuvaltaa, lisätään uusi 6. kappale: Lautakunta vastaa oppivelvollisuuslain mukaisesta asuinkunnan ohjaus- ja valvontavastuusta perusopetuksen osalta. 

Hallintosäännön 21 §:ään, joka koskee elinvoima- ja osaamislautakunnan erityistehtäviä ja ratkaisuvaltaa, lisätään uusi 5. kappale: Lautakunta vastaa oppivelvollisuuslain mukaisesta asuinkunnan ohjaus- ja valvontavastuusta perusopetuksen jälkeisen koulutuksen osalta.

Hallintosäännön muutokset tulevat voimaan 1.8.2021.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

konsernihallinto-palvelualueet-liikelaitokset

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)