Kaupunginhallitus, kokous 31.5.2021

§ 248 Lautakuntien ja jaostojen ym. sekä viranhaltijoiden ym. päätösten otto-oikeus 

Perustelut

Kaupunginhallitukselle on saapunut seuraavat pöytäkirjat:

  • kaupunginhallituksen konsernijaoston 18.5.2021
  • alueellisen jätehuoltolautakunnan 19.5.2021
  • elinvoima- ja osaamislautakunnan 26.5.2021
  • sivistys- ja kulttuurilautakunnan 20.5.2021
  • Sara Hildénin taidemuseon johtokunnan 18.5.2021
     

sekä seuraavat viranhaltijapäätökset:

Apulaispormestari, elinvoima- ja osaamispalvelut sekä asunto- ja kiinteistöpalvelut
§ 13 Tampereen kaupungin lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksesta ja siihen liittyviksi laeiksi, 24.05.2021

Apulaispormestari, yhdyskuntapalvelut, joukkoliikennepalvelut sekä jätehuoltopalvelut
§ 19 Lausunto Tampereen kaupungin vesilupahakemuksesta, 26.05.2021

Hankejohtaja
§ 57 Läntisen keskustan ydinkortteleiden kaupallisen profiloinnin hankinta, 20.05.2021
§ 58 SURE-hankkeen kameroiden asennusurakan tilaaminen Tampereen Vera Oy:ltä, 20.05.2021
§ 59 Hiedanranta, nollakuidun koenoston suunnittelun ja raportoinnin hankinta, 20.05.2021

Johtaja, ammatillinen koulutus
§ 145 Tuntiopettajan ottaminen Tampereen seudun ammattiopisto Tredun Pyynikin kampukseen 2.8.2021 alkaen, 20.05.2021
§ 149 Päätoimisen tuntiopettajan ottaminen Tredun Hervannan kampukseen 1.8.2021 alkaen, 25.05.2021
§ 150 Päätoimisen tuntiopettajan ottaminen Tredun Hervannan kampukseen 2.8.2021 alkaen, 25.05.2021
§ 151 Päätoimisen tuntiopettajan ottaminen Tredun Hervannan kampukseen 2.8.2021 alkaen, 25.05.2021
§ 153 Päätoimisen turvallisuusalan tuntiopettajan ottaminen palvelussuhteeseen Tampereen seudun ammattiopisto Treduun ajalle 2.8.2021-31.12.2022, 26.05.2021

Johtaja, elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualue
§ 94 Kulttuuripääkaupunkihankkeen visuaalisen suunnittelun ja johtamisen pienhankinta, 21.05.2021
§ 96 Alkavien yrittäjien neuvontapalvelun hankinta, 21.05.2021
§ 99 6Aika: CityIot 2 -hankkeen rahoittamiseen osallistuminen, 21.05.2021
§ 100 Tampereen kaupungin ja Tampereen Messut Oy:n välisen yhteistyösopimuksen hyväksyminen, 21.05.2021

Johtaja, kaupunkiympäristön palvelualue
§ 56 Ollinojan painopenkereen hankinta, 20.05.2021
§ 58 Peltolammin valaistussaneerausurakan tilaaminen, 20.05.2021
§ 63 Yleisten alueiden tie-, katu- ja aluetekniikan suunnittelupalvelujen hankinta, 20.05.2021
§ 57 Verkkokameran sijoitussopimuksen tekeminen Asunto-osakeyhtiö Näsinkorkeen kanssa, 20.05.2021
§ 64 Lausunto hallinto-oikeudelle asiakirjajulkisuutta koskevasta valituksesta, 25.05.2021

Johtaja, sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualue
§ 34 Sosiaali ja terveyspalvelujen palvelualueen vuosisuunnitelman 2021 muuttaminen (sairaalapalvelut ja ikäihmisten palvelut), 21.05.2021
§ 36 Suurten kaupungin terveydenhuollon kustannusten seuranta vuosina 2020-2021, 26.05.2021
§ 35 Selvityksen antaminen aluehallintovirastolle, 21.05.2021
§ 37 Arkeen Voimaa -sopimuksen hyväksyminen, 27.05.2021
§ 38 Tampereen vammais- ja terveydenhuollon neuvottelukunta Vatenkin sääntömuutoksien hyväksyminen, 27.05.2021

Palvelujohtaja, johtava ylihammaslääkäri, vastaanottopalvelut
§ 46 Sosiaalityöntekijän (2) viran määräaikainen täyttäminen, 20.05.2021

Konsernijohtaja
§ 62 Apporttiomaisuuden luovuttaminen KKOy Tampereen Virastotalolle, 20.05.2021

Kulttuurijohtaja, Sivistyspalvelut
§ 81 Koronasuositusten ja rajoitusten toimeenpano Tampereen seudun työväenopistossa 1.5.2021 alkaen, 20.05.2021

Palvelujohtaja, lasten, nuorten ja perheiden palvelut
§ 205 Sosiaalityöntekijän viran täyttäminen, 24.05.2021
§ 206 Erikoislääkärin viran täyttäminen nuorisovastaanotossa, 24.05.2021
§ 207 Erikoislääkärin viran täyttäminen nuorisovastaanotossa, 25.05.2021

Pelastuspäällikkö, pelastustoiminta
§ 11 Päivystäjän viran täyttäminen Pirkanmaan pelastuslaitoksella, 21.05.2021

Pormestari
§ 56 Vieraanvaraisuus Gymnaestrada Tampere 2022 -voimistelun suurtapahtumalle 11.6.2022, 25.05.2021
§ 57 Tampereen kaupungin lausunto Eduskunnan Liikenne- ja viestintävaliokunnalle, 25.05.2021
§ 58 Tampereen kaupungin lausunto luonnoksesta turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston Suomen ohjelmaksi kaudelle 2021-2027, 26.05.2021

Talous- ja hankintavastaava, Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualue
§ 8 Tampereen Kannen alueen kameroiden suunnittelutyön tilaus WSP Finland Oy:ltä , 27.05.2021

Tietohallintojohtaja
§ 85 Tampere-app sovelluksen sopimuksen päättäminen, 24.05.2021
§ 86 Tampereen kaupungin verkkosivustojen webanalytiikan suunnittelu ja toteutus Matomo Analyticsillä, 24.05.2021
§ 87 Efecte-ohjelmistotuotteista ja -palveluista solmittujen sopimusten muuttaminen, 24.05.2021
§ 88 Ohjelmistorobotiikan ylläpitopalvelun pienhankinta Qentinel Finland Oy:ltä, 25.05.2021

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Pöytäkirjoista ilmeneviä päätöksiä ei oteta kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)