Kaupunginhallitus, kokous 31.5.2021

Lataa  Kuuntele 

§ 235 Muutokset vuoden 2021 talousarvioon 

TRE:809/02.02.01/2020

Valmistelija

  • Männikkö Jukka, Talousjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Talousjohtaja Jukka Männikkö, puh. 050 576 7539, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Kaupunginvaltuusto hyväksyi vuoden 2021 talousarvion 16.11.2020. Alkuperäisessä talousarviossa kaupungin yhdistelty tilikauden tulos oli 16,894 milj. euroa alijäämäinen ja investointien rahavirta 194,022 milj. euroa negatiivinen.

Kaupunginvaltuusto päätti 22.2.2021 talousarviomuutoksista, jonka jälkeen tilikauden tulos on 13,0 milj. euroa alijäämäinen ja investointien rahavirta on –220,7 milj. euroa.

Huhtikuun toiminnan ja talouden katsauksen perusteella on talousarvioon perusteltua esittää eräitä muutoksia talousarvioon.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan talousarvioon ehdotetaan lisättäväksi 0,553 milj. euroa lasten ja nuorten mielenterveyspalvelujen saatavuuden turvaamiseksi. Elinvoima- ja osaamislautakunnalle esitetään 0,970 milj. euron lisärahoitusta oppivelvollisuusiän laajentamisesta aiheutuviin kustannuksiin, oppilashuoltoon ja av-alan tuotantokustannuksiin. Elinvoima- ja osaamislautakunnan Vetovoimainen elämyskaupunki –kehitysohjelmalle esitetään lisättäväksi toimintamenoja 0,55 milj. euroa varattavaksi kulttuuripääkaupunkihankkeen valmisteluihin ja perustettavan säätiön pääomittamiseen. Yhdyskuntalautakunnan talousarvioon esitetään lisättäväksi 0,6 milj. euroa asemakaavoituksen kaavahankkeiden edellyttämien selvitysten toteuttamiseksi. Sivistys- ja kulttuurilautakunnalle esitetään 0,246 milj. euroa oppivelvollisuusiän laajentamisen ja oppilashuollon kustannuksiin.

Konsernihallinnon suurtapahtumista esitetään siirrettäväksi 0,3 milj. euroa elinvoima- ja osaamislautakunnalle av-alan tuotantokustannuksiin.

Muita rahoitustuottoja esitetään laskettavaksi 1,0 milj. eurolla pienentyneiden osinkotulojen vuoksi.

Talonrakennushankkeiden nettoinvestointeja esitetään pienennettäväksi nettomääräisesti yhteensä 7,2 milj. eurolla hankkeiden viivästymisen vuoksi. Muutosesitys sisältää talousarviovuotta koskevan muutoksen lisäksi tiettyjen hankekohtaisten määrärahojen muuttamisen toteutussuunnitelman mukaisiksi. Hankekohtaiset muutosesitykset koskevat Etelä-Hervannan koulua, Sammon koulun laajennusta ja päiväkotia, Hyhkyn koulun perusparannusta sekä Kaupin urheilupuistoa (hiihto- ja pesäpallostadion sekä jalkapallon olosuhteet). Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen investointeja esitetään vähennettäväksi 2,0 milj. euroa, sillä laskevan suoritevolyymin vuoksi liikelaitos ei ole tekemässä linja-autokaluston uushankintoja tänä vuonna.

Pitkäaikaisten lainojen nostoa esitetään pienennettäväksi 60 milj. eurolla, sillä pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulojen hyvän kertymän vuoksi lainamäärää tarvitaan arvioitua vähemmän.

Esitykset heikentävät toimintakatetta 2,619 milj. eurolla ja tilikauden tulosta 3,619 milj. eurolla. Investointien rahavirta paranee 8,7 milj. eurolla. Tarkemmat perustelut ovat erillisenä tiedostona.

Muutosten jälkeen talousarvion tilikauden tulos on 16,660 milj. euroa negatiivinen ja investointien rahavirta on –211,986 milj. euroa.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Esitetään valtuuston päätettäväksi:

Vuoden 2021 talousarvioon tehdään liitteessä esitetyt muutokset. Muutosten jälkeen tilikauden tulos talousarviossa on –16,660 milj. euroa ja investointien rahavirta –211,986 milj. euroa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Kaupunginhallitus myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden talousjohtaja Jukka Männikölle, strategiajohtaja Reija Linnamaalle, johtaja Taru Kuosmaselle, johtaja Mikko Nurmiselle, johtaja Teppo Rantaselle, johtaja Lauri Savisaarelle sekä liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja Arto Vuojolaiselle. He olivat asiantuntijoina läsnä kokouksessa asian käsittelyn aikana.

Tiedoksi

Jukka Männikkö, Arto Vuojolainen, Taru Kuosmanen, Teppo Rantanen, Virpi Ekholm, Outi Kallioinen, Vesa-Matti Kangas, Pauliina Laisi, Anna-Maija Väänänen, Anniina Ylä-Mattila

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)