Kaupunginhallitus, kokous 31.5.2021

§ 255 Oikaisuvaatimus yrityskoordinaattorin määräaikaisen virkasuhteen täyttämisestä työllisyys- ja kasvupalveluissa § 180 (Salassa pidettävä)

JulkL (621/1999) 24.1 §:n 29-kohta