Kaupunginhallitus, kokous 31.5.2021

Lataa  Kuuntele 

§ 249 Tiedoksi merkittävät asiat 

TRE:7533/00.01.03/2020

Perustelut

1) Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä on lähettänyt kaupungille Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän yhtymäkokouksen esityslistan 23.6.2021 (TRE:532/00.03.01/2021). Esityslistat ja pöytäkirjat ovat luettavissa kokonaisuudessaan internetissä osoitteesta https://tampereenseutu.fi/seutuyhteistyo/toimielimet-ja-toimintamalli/yhtymakokous/

2) Lautakuntiin menossa olevia asioita:

  • yhdyskuntalautakunta 8.6.2021
  • asunto- ja kiinteistölautakunta 16.6.2021
  • sosiaali- ja terveyslautakunta 17.6.2021
     

3) COVID-19-pandemian ja koronarokotusten tilannekuva

Päätösehdotus oli

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Kokouskäsittely

Kaupunginhallitus myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden riskienhallinta- ja turvallisuusjohtaja Jouni Perttulalle. Hän oli asiantuntijana läsnä kokouksessa kohdan 3) käsittelyn aikana.

Anna-Kaisa Ikonen, Aila Dündar-Järvinen, Iiris Suomela, Mikko Aaltonen, Aleksi Jäntti, Johanna Loukaskorpi ja Katja Kannonlahti poistuivat kokouksesta päätöksenteon jälkeen.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)