Kaupunginhallitus, kokous 31.5.2021

Lataa  Kuuntele 

§ 240 Tontin 837-116-562-5 myyntiä koskeva esisopimus ja kauppakirja YIT Suomi Oy -nimisen yhtiön kanssa 

TRE:3668/02.06.02/2021

Valmistelija

  • Rantanen Teppo, Johtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044 ja maankäyttöpäällikkö Heli Toukoniemi, puh. 040 806 4007, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Tampereen kaupunki, Pohjola Rakennus Oy Suomi (Pohjola) ja YIT Suomi Oy (YIT) toteuttavat yhdessä Tammelan Stadion -hankkeen. Hanke toteutetaan integroituna projektitoimituksena (IPT-hanke) osapuolten 9.3.2021 tekemän IPT-sopimuksen mukaisesti.

IPT-sopimuksen mukaisesti kaupunki myy alatilan ja asuinkiinteistöjen rakentamiseen tarkoitetut ja tätä varten muodostetut kiinteistöt Pohjolalle ja YIT:lle tai heidän osoittamilleen ostajille. Kaupunki on teettänyt IPT sopimuksen edellyttämällä tavalla kiinteistöistä arvonmäärityksen kahdella auktorisoidulla kiinteistöarvioijalla 2020. Arviokirjat on päivitetty tonttien rekisteröinnin jälkeen huhti- ja toukokuussa 2021. IPT-sopimuksen mukaisesti kaupunki, Pohjola ja YIT ovat sopineet tarkemmin kiinteistökaupan ehdoista kehitysvaiheen toteutussuunnittelun aikana siten, että osapuolet tai määräämänsä voivat allekirjoittaa kauppakirjat samalla, kun osapuolet päättävät IPT sopimuksen mukaisen kehitysvaiheen päättämisestä ja siirtymisestä toteutusvaiheeseen. Tämä kiinteistökauppaa koskeva esisopimus koskee yhtä seitsemästä IPT- ja allianssihanketta toteuttavasta kauppakirjasta.

Kiinteistön 837-116-562-5 myyntiä koskeva esisopimus ja siihen liittyvä kauppakirja YIT Suomi Oy:n kanssa esitetään hyväksyttäväksi. Tontti sijaitsee Kalevan Puistotien puolella ja sille toteutetaan pääasiassa asumista. Päivitettyihin arviokirjoihin perustuen tontin kauppahinnaksi esitetään 2 400 000 euroa. Esisopimuksen ehtojen täytyttyä, kaupunki päätöksellään hyväksyy lopullisen kauppakirjan, jossa on yksilöity YIT Suomi Oy:n määräämä ostaja.

Ostaja ja kiinteistötoimi yhdessä kaupungin lakiyksikön kanssa ovat laatineet liitteenä olevan kaupungin ja YIT Suomi Oy:n, välisen 27.5.2021 allekirjoitetun ehdollisen kiinteistön kauppaa 837-116-562-5 koskevan esisopimuksen ja kauppakirjan.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Esitetään valtuuston päätettäväksi:

Tontin 837-116-562-5 hinta on 2 400 000 euroa.

Liitteenä oleva, tonttia 837-116-562-5 koskeva, kaupungin ja YIT Suomi Oy:n, välinen 27.5.2021 allekirjoitettu ehdollinen esisopimus ja kauppakirja hyväksytään.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Kaupunginhallitus myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden johtaja Teppo Rantaselle ja kiinteistöjohtaja Virpi Ekholmille. He olivat asiantuntijoina läsnä kokouksessa asian käsittelyn aikana.

Tiedoksi

YIT Suomi Oy /Sami Viitanen ja Janne Korja, Virpi Ekholm, Juha Perämaa, Antti Lakka, Heli Toukoniemi, kitiatalous, sisäinen tarkastus

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)