Kaupunginhallitus, kokous 31.8.2020

§ 347 Lännen paloaseman uudisrakennuksen tarveselvitys 

TRE:3893/10.03.07/2020

Valmistelija

  • Rantanen Teppo, Johtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Hankepäällikkö Jarmo Viljakka, puh. 040 806 4105, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Tampereen kaupunkiseudun asukasmäärän nopea kasvu, tiivistyvä rakentaminen ja liikennejärjestelyt ovat aiheuttaneet tarpeen tarkastella Tampereen kaupunkialueen paloasemaverkostoa palvelujen turvaamiseksi. Tampereen kaupunkialueen pelastustoiminnan toimintavalmius-aikatavoitteet eivät nykyisellä paloasemaverkostolla kaikilta osin toteudu kaupungin Läntiselle ja Eteläiselle alueelle ja kaavoitusohjelman mukaisesti kaupunkialue näillä alueilla rakentuu ja tiivistyy edelleen. Pelastustoiminnan palvelujen turvaamiseksi strategisia paloasematukikohtien sijoitusvaihtoehtoja ovat Eteläisellä alueella Nekalan ja Lahdesjärven alueet ja Läntisellä alueella Tesoman ja Lielahden alueet.

Läntisen paloaseman toteuttamisen edellyttämä asemakaavamuutos Tesoman alueella on vireillä (Rahola, radanvarsikortteli, asemakaava nro 8707, Dno TRE:1208/10.02.01/2019). Kaavaehdotus tulee alustavan arvion mukaan nähtäville alkusyksystä 2020 ja se vahvistuu talvella 2020-21, mikäli siitä ei valiteta.

Tilan tarve
Paloaseman tilat muodostuvat kalustohallista aputiloineen (likainen puoli) sekä miehistötiloista, toimistosta ja sosiaalitiloista (puhdas puoli). Kalustohalli mitoitetaan neljälle ajoneuvolle. Toiminnan mukaiset vaatimukset huomioidaan myös tontin käytön suunnittelussa. Kaksikerroksisen rakennuksen arvioitu bruttoala on 1.045 brm², huoneistoala 980 htm², hyötyala 675,5 hym² ja tilavuus 6.000 m3.

Aikataulu
Rakennustyöt toteutetaan yhdessä vaiheessa ja arvioitu kesto on noin 12 kuukautta. Arvion mukaan rakennus on valmis ja käyttöönotettavissa syksyllä 2023.

Hankkeen toteuttamiseen liittyvät tiedot
Tontin kokotarve on noin 2.500 m2. Hälytysajoneuvopihan minimikoko on 750 m2. Liittymissä ja reiteillä tulee olla riittävän laajat näkemäsuunnat. Henkilökunnan autopaikkatarve on 10 autopaikkaa (kahdeksan autopaikkaa, kaksi virka-auton paikkaa). Lisäksi tontilla sijaitsevat kalustohallin vaatimat paikat. Hälytysajoneuvojen ajoyhteys tontille tapahtuu Tesoman valtatien kautta. Tesoman valtatiellä pitää olla mahdollisuus kääntyä molempiin suuntiin. Piha ja liittymä suunnitellaan siten, että se mahdollistaa myös nostolava-auton käytön. Polkupyöräpaikkatarve tontilla on 10 kappaletta. Paikat toteutetaan katettuina. Tontti aidataan ja varustetaan moottoroidulla liukuportilla. Tontti suunnitellaan siten, että ulkopuolisten läpikulku ei ole mahdollista. Hälytysajoneuvojen liittymästä tulee olla suora yhteys Tesoman valtatielle. Suunnitelmaratkaisut tarkentuvat asemakaavatyön yhteydessä, jossa huomioidaan käyttötarkoituksen tuomat reunaehdot. Paloaseman tilat muodostuvat kalustohallista aputiloineen (likainen puoli) sekä miehistötiloista, toimistosta ja sosiaalitiloista (puhdas puoli). Kalustohalli mitoitetaan neljälle ajoneuvolle.

Investointi- ja käyttökustannukset
Tontinkäyttöluonnoksen ja tilaohjelman perusteella tehdyssä laskelmassa on päädytty kustannusarvioon 3.269.000 euroa (3.128 euroa/brm2). Uudisrakennuksen aiheuttama pääomavuokra on 196.140 euroa/vuosi (19,79 euroa/m²/kuukausi), kiinteistönhoito 27.258 euroa/vuosi (2,75 euroa/m²/kuukausi), huolto- ja kunnossapito 13.679 euroa/vuosi (1,38 euroa/m²/kuukausi) ja tontinvuokra 4.956 euroa/vuosi (0,50 euroa/m²/kuukausi). Vuosivuokra on yhteensä 242.033 euroa/vuosi (24,42 euroa/m2/kuukausi). Lopullinen vuokra määräytyy käyttöönottoajan ylläpitokustannustason, hankkeen toteutuneiden investointikustannusten ja pinta-alan mukaisesti. Valmistelussa olevassa investointiohjelmassa kohde on esitetty toteutettavaksi vuokrauksella tai muulla rahoitusmallilla toteutettavana hankkeena. Suunnitelman mukaan hanke toteutettaisiin käyttöoikeusurakkana, jonka valmistelu on käynnissä.

Toiminnan kustannukset
Lännen paloasema/Tesoma on henkilöstöineen (pelastustoimi) uusi paloasema. Uuden henkilöstön tarve on 18 henkilötyövuotta ja kustannusvaikutus on noin 936.000 euroa/vuosi. Ensikertaisen kalustuksen kustannukset ovat noin 60.000 euroa. Puhtauspalvelun kustannus on noin 15.758 euroa/vuosi (1,34 euroa/m2/kuukausi).

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Lännen paloaseman uudisrakennuksen tarveselvitys hyväksytään jatkosuunnittelun pohjaksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Kaupunginhallitus myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden johtaja Teppo Rantaselle, pelastusjohtaja Olli-Pekka Ojaselle sekä kiinteistöjohtaja Virpi Ekholmille. He olivat asiantuntijoina läsnä kokouksessa asian käsittelyn aikana.

Tiedoksi

Virpi Ekholm, Jarmo Viljakka, Niko Suoniemi, Heli Toukoniemi, Teemu Alavenetmäki, Anna-Maija Väänänen, Anu Rajala, Elina Lahti, Petri Mölsä, Jukka Kauppinen, Joni Hakala, Martti Honkala, Matti Isotalo, Markku Savilahti, Ville Naskali, Jyrki Paunila, Teemu-Taavetti Toivonen, Minna Kiviluoto

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)