Kaupunginhallitus, kokous 31.8.2020

§ 353 Lautakuntien ja jaostojen ym. sekä viranhaltijoiden ym. päätösten otto-oikeus 

Perustelut

Kaupunginhallitukselle on saapunut seuraavat pöytäkirjat:

- asunto- ja kiinteistölautakunnan 19.8.2020
- elinvoima- ja osaamislautakunnan 26.8.2020
- sivistys- ja kulttuurilautakunnan 20.8.2020
- Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan 26.8.2020 pöytäkirja, johon kaupunginhallituksella on päätösten laillisuusvalvonnan edellyttämä otto-oikeus
- yhdyskuntalautakunnan 11.8.2020
- yhdyskuntalautakunnan alueellisen ympäristöterveydenhuollon jaoston 20.8.2020

sekä seuraavat viranhaltijapäätökset:

Apulaispormestari, yhdyskuntapalvelut, joukkoliikennepalvelut sekä jätehuoltopalvelut
§ 24 Lausunto Pirkkalan luonnon monimuotoisuusohjelman luonnoksesta, 26.08.2020

Hankejohtaja
§ 60 Hakametsän Sport Campus -hankkeen markkinointiyhteistyö Hakametsän jäähallissa toimivien jääurheiluseurojen kanssa, 21.08.2020
§ 61 Tampereen Asemakeskus, alustava rakennetekninen tarkastelu ja kustannusarvio asemakaavan viitesuunnitelmaan, 21.08.2020
§ 62 Ranta-Tampella, Massunlastenpuiston uimalaiturin hankinta, 21.08.2020
§ 63 Kasvillisuuden tuottaminen Viinikanlahden maisemarakenteeseen, 21.08.2020
§ 64 Tampereen stadionin ja Ratinanniemen alueen ideasuunnitelma, 21.08.2020

Koulutusjohtaja, Pyynikin kampus
§ 16 Päätoimisen tuntiopettajan ottaminen Tredun Pyynikin kampukseen 21.9.2020 alkaen, 25.08.2020

Pormestari
§ 95 Lahjaesineiden hankinta vuonna 2020, 20.08.2020
§ 94 Vieraanvaraisuus Ladies’ Circle LC-1 Tampere ry:lle 6.2.2021, 20.08.2020
§ 96 Tampereen kaupungin henkilöstö kehittäjänä palkinnon myöntäminen v. 2020, 25.08.2020

Tietohallintojohtaja
§ 72 Uuden palvelimen tilaus Tampereen museoiden kokoelmanhallintaohjelmistoa varten Profium Oy:lta, 21.08.2020
§ 73 Viria Security Oy:n kanssa solmittavan Hoitajakutsu- ja henkilöturvaratkaisu -palvelusopimuksen hyväksyminen, 21.08.2020
§ 74 Hoitajakutsujärjestelmän ja siihen kuuluvien laitteiden toimittaminen palveluna - väliaikaisen sopimuksen irtisanominen, 27.08.2020

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Yhdyskuntalautakunnan 11.8.2020 pöytäkirjan pykälä 189 Asemakaavan keskeyttäminen ja lopettaminen: Juhannuskylä (X) tontit 148-5 ja 150-13 otetaan kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.

Muita pöytäkirjoista ilmeneviä päätöksiä ei oteta kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)