Kaupunginhallitus, kokous 3.4.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 161 Lautakuntien ja jaostojen ym. sekä viranhaltijoiden ym. päätösten otto-oikeus 

Perustelut

Kaupunginhallitukselle on saapunut seuraavat pöytäkirjat:

- sivistys- ja kulttuurilautakunnan 22.3.2018
- Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan 21.3.2018 pöytäkirja, johon kaupunginhallituksella on päätösten laillisuusvalvonnan edellyttämä otto-oikeus

sekä seuraavat viranhaltijapäätökset:

Apulaispormestari, elinvoima- ja osaamispalvelut sekä asunto- ja kiinteistöpalvelut
§ 7 Lausunto majoitus- ja ravitsemisalan esimiestyön erikoisammattitutkinnon perusteiden luonnoksesta, 27.03.2018
§ 8 Lausunto erityisruokavaliopalvelujen erikoisammattitutkinnon perusteiden luonnoksesta, 27.03.2018

Apulaispormestari, sosiaali- ja terveyspalvelut sekä sivistys- ja kulttuuripalvelut
§ 6 Selvityksen antaminen aluehallintovirastolle, 23.03.2018

Hallintojohtaja
§ 30 Palvelupäällikön toimen täyttäminen konsernipalveluyksikkö Kopparin henkilöstöpalveluissa, 23.03.2018

Hallintoylilääkäri
§ 10 Tietojen toimittaminen Luona Oy:lle ja NHG Consulting Oy:lle, 23.03.2018

Hankejohtaja
§ 26 EUGUGLE -projektiin osallistuvien asunto-osakeyhtiöiden järjestelmätarkastusten ja -kuvausten tilaus Axovaatio Oy:ltä, 22.03.2018
§ 27 Hiedanrannan sihtiosasto-rakennuksen kuntoarvion tilaaminen Ramboll Oy:ltä, 22.03.2018
§ 28 Hakametsän kehittämisen viestintä- ja markkinointimateriaalin tilaaminen Mainostoimisto Propaganda Oy:ltä, 22.03.2018

Ikäihmisten palvelulinjan päällikkö
§ 97 Vastaavan palveluesimiehen toimen täyttäminen Oriveden ikäihmisten palveluissa, 27.03.2018

Johtaja, kaupunkiympäristön palvelualue
§ 30 Kuntokadun kadunrakennus 2018, 23.03.2018

Pelastuspäällikkö, valmiussuunnittelu, onnettomuuksien ennaltaehkäisy ja tekniset palvelut
§ 3 Väestöhälyttimien paikallisakkujen hankinta, 28.03.2018

Pormestari
§ 45 Kaupungin edustajien nimeäminen Tampereen kaupungin ja Tampereen Ev.lut.seurakuntien väliseen yhteistyöryhmään, 22.03.2018
§ 46 Lausunto oikeusministeriölle tuomioistuinviraston perustamisesta, 27.03.2018

Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja
§ 2 Tampereen Infra Liikelaitoksen rakennejärjestelyihin liittyvän suunnittelun tuen tilaaminen KPMG Oy Ab:ltä, 26.03.2018

Rehtori, Tampereen klassillinen lukio
§ 7 Tampereen klassillisen lukion opintoretki Valkeakoskelle, 26.03.2018
§ 9 Tampereen klassillisen lukion opiskelijan kulujen korvaaminen osallistumisesta painonnostokilpailuihin Tampereella, 26.03.2018
§ 10 Tampereen klassillisen lukion opintoretki Tsekin tasavaltaan, 27.03.2018
§ 8 Tampereen klassillisen lukion opetussuunnitelmaan perustuvan suunnitelman päivitys, 26.03.2018

Tietohallintojohtaja
§ 24 Sähköisen työpöydän hankinta opetuksen palveluihin Haltu Oy:ltä, 23.03.2018

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja

Pöytäkirjoista ilmeneviä päätöksiä ei oteta kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)