Kaupunginhallitus, kokous 3.4.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 152 Pöytäkirjan tarkastus 

Perustelut

Pöytäkirja on tarkastettavana viimeistään maanantaina 9.4.2018.

Päätösehdotus oli

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Jaakko Mustakallio ja Aila Dündar-Järvinen (varalle Anneli Kivistö ja Atanas Aleksovski).

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)