Kaupunginhallitus, kokous 3.4.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 162 Tiedoksi merkittävät asiat 

TRE:75/00.01.03/2018

Perustelut

1) Kaupunginhallitus keskustelee taloudesta.

Päätösehdotus oli

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Kokouskäsittely

Kaupunginhallitus myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden  johtaja Teppo Rantaselle, johtaja Mikko Nurmiselle, talousjohtaja Jukka Männikölle sekä Perlacon Oy:n hallituksen puheenjohtaja Eero Laesterälle. He olivat asiantuntijoina läsnä kokouksessa taloudesta käydyn keskustelun aikana.

 


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)