Kaupunginhallitus, kokous 4.10.2021

Lataa  Kuuntele 

§ 451 Kaupunginhallituksen vastaus tarkastuslautakunnan arviointikertomuksessaan vuodelta 2020 esittämiin huomioihin 

TRE:5284/02.02.01/2020

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Tarkastuslautakunnan on kuntalain 121 §:n mukaan valmisteltava kaupunginvaltuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioitava, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet. Kaupunginhallitus on antanut vuoden 2020 tilinpäätöksessä selvityksen valtuuston talousarviossa asettamien tavoitteiden toteutumisesta.

Kaupungin hallintosäännön 76 §:n  5 kohdan mukaan tarkastuslautakunta antaa arviointikertomuksessa valtuustolle arvionsa valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta edellisenä vuonna.

 

Päätösehdotus oli

Esittelijä

Viitala Erja, Kaupunginreviisori, Erja.Viitala@tampere.fi

Tampereen kaupungin tarkastuslautakunnan vuoden 2020 arviointikertomus hyväksytään. Tampereen kaupungin tarkastuslautakunnan vuoden 2020 arviointikertomus liitetään tilinpäätöksen käsittelyyn liittyväksi asiakirjaksi.

Esitetään kaupunginvaltuustolle:

Kaupunginvaltuusto velvoittaa kaupunginhallitusta ja lautakuntia ryhtymään toimiin arviointikertomuksessa esitettyjen huomioiden johdosta sekä raportoimaan näistä valtuustolle lokakuun 2021 loppuun mennessä.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esteellisyys

Tarkastuslautakunta on valmistellut arviointikertomusta useissa kokouksissaan. Arviointikertomuksen valmistelussa tarkastuslautakunnan jäseniä ovat koskeneet seuraavat esteellisyydet. Esa Kanerva: Tavase Oy (hallituksen jäsen kevään 2020 yhtiökokoukseen asti) ja Tampereen Vesi Liikelaitos (johtokunnan jäsen), Tampereen Palvelukiinteistöt Oy (hallituksen jäsen), hallintolain 28 § 1 mom. 5 kohdan perusteella. Auli Korhonen: Tampereen Särkänniemi Oy (hallituksen jäsen kevään 2020 yhtiökokoukseen asti), hallintolain 28 § 1 mom. 5. kohdan perusteella. Peter Löfberg: Tavase Oy (hallituksen jäsen), Tammervoima Oy (hallituksen jäsen), Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy (hallituksen jäsen), Tampereen Sähkölaitos Oy (hallituksen jäsen kevään 2020 yhtiökokoukseen asti), hallintolain 28 § 1 mom. 5. kohdan perusteella. Sampsa Rantanen: elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualue; hallintolain 28 §:n 1 mom. 1 kohdan perusteella. Esteelliset jäsenet eivät ole osallistuneet esteellisyyksiinsä liittyvien kohteiden arviointeihin. Esteellisyyksistä johtuvat poistumiset kokouksista on merkitty tarkastuslautakunnan pöytäkirjoille.

Valmistelija

  • Linnamaa Reija, Strategiajohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Strategiapäällikkö Nina Mustikkamäki, puh. 040 138 9234, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Tampereen kaupungin tarkastuslautakunta antoi arviointikertomuksensa vuodelta 2020, ja kaupunginvaltuusto käsitteli sen kokouksessaan 17.5.2021. Kaupunginvaltuusto velvoitti kaupunginhallitusta ja lautakuntia ryhtymään toimiin arviointikertomuksessa esitettyjen huomioiden johdosta sekä raportoimaan näistä valtuustolle lokakuun 2021 loppuun mennessä.

Konsernihallinnon strategia- ja kehittämisyksikkö on pyytänyt vastaukset tarkastuslautakunnan esittämiin huomioihin ja laatinut niistä tämän koosteen. Vastauksista käyvät ilmi toimenpiteet, joihin on jo ryhdytty tai joihin ryhdytään arviointikertomuksessa esitettyjen huomioiden johdosta. Osa annetuista vastauksista on käsitelty asianomaisissa toimielimissä ja osa on valmisteltu virkamiestyönä. Toimielimissä vastaukset on käsitelty seuraavasti: asunto- ja kiinteistölautakunta 11.8.2021 § 129, sosiaali- ja terveyslautakunta 15.9.2021 § 115 ja yhdyskuntalautakunta 14.9.2021 § 247. Annetut vastaukset esitetään tässä koosteessa kokonaisuudessaan lyhentämättöminä.

Liitteenä oleva kooste toimii kaupunginhallituksen vastauksena kaupunginvaltuustolle.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Esitetään valtuuston päätettäväksi:

Kaupunginhallituksen vastaus tarkastuslautakunnan arviointikertomuksessaan vuodelta 2020 esittämiin huomioihin merkitään tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Kaupunginhallitus myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden johtaja Taru Kuosmaselle, johtaja Mikko Nurmiselle, johtaja Teppo Rantaselle, strategiajohtaja Reija Linnamaalle sekä liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja Arto Vuojolaiselle. He olivat asiantuntijoina läsnä kokouksessa asian käsittelyn aikana ja poistuivat ennen päätöksentekoa.

Tiedoksi

Tarkastuslautakunta, asunto- ja kiinteistölautakunta, sosiaali- ja terveyslautakunta, yhdyskuntalautakunta, Taru Kuosmanen, Arto Vuojolainen, Mikko Nurminen, Mika Periviita, Petri Jokela, Erja Viitala, Nina Mustikkamäki, Laura Heikkilä

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)