Kaupunginhallitus, kokous 4.10.2021

Lataa  Kuuntele 

§ 453 Kaupunginvaltuuston kokousaikatauluehdotus vuodelle 2022 

TRE:6627/00.00.03/2021

Valmistelija

  • Varonen Jukka, Hallintojohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Hallintosihteeri Kalle Kaunisto, puh. 040 485 1059, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Kuntalain 94 §:n mukaan valtuusto kokoontuu päättäminään aikoina ja myös silloin, kun valtuuston puheenjohtaja katsoo sen tarpeelliseksi.

Valtuusto on kutsuttava koolle myös kaupunginhallituksen tai vähintään neljäsosan valtuutetuista sitä pyytäessä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Tällainen asia on valmisteltava kiireellisesti.

Valtuusto kokoontuu aiempaan tapaan maanantaisin noin neljän viikon väliajoin kello 17.00. Marraskuussa valtuusto on pitänyt kaksi kokousta, joista toisessa se on hyväksynyt talousarvion ja -suunnitelman. Talousarviokokous alkaa kello 9.00. Lisäksi valtuusto on pitänyt ennalta teemoitettuja seminaareja ja iltakouluja.

Hallintosäännön 117 §:n mukaan kyselytunti pidetään valtuuston kokousten yhteydessä lukuun ottamatta talousarviokokousta. Kyselytunti aloitetaan aikaisintaan kello 15.00 ja se saa kestää yhdessä iltakoulun kanssa enintään klo 16.30 saakka.

Hallintosäännön 118 §:n mukaan iltakouluja järjestetään kaupunginhallituksen harkinnan mukaan valtuuston kokousten yhteydessä. Iltakoulu alkaa aikaisintaan kello 15.00 ja se saa kestää yhdessä kyselytunnin kanssa enintään klo 16.30 saakka.

Aikataulua suunniteltaessa on otettu huomioon tilinpäätös- ja talousarvioprosessi sekä vuoden 2022 koulujen loma-ajat, siltä osin kuin ovat olleet saatavilla.

Konsernihallinnon toimielinpalveluissa on laadittu seuraava ehdotus valtuuston kokousaikatauluksi vuodelle 2022:

maanantai 31.1.2022, tilipäätösennuste
maanantai 21.2.2022
maanantai 21.3.2022  
maanantai 11.4.2022
maanantai 16.5.2022, klo 15.00, tilinpäätös ym.
maanantai 13.6.2022, toiminnan ja talouden katsaus
maanantai 29.8.2022
maanantai 19.9.2022
maanantai 24.10.2022, toiminnan ja talouden katsaus
maanantai 14.11.2022, talousarviokokous
maanantai 21.11.2022
maanantai 12.12.2022

Valtuusto päättää kokousaikataulunsa ensimmäisenä, jotta muut toimielimet pystyvät valmistelemaan omat aikataulunsa.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Esitetään valtuuston päätettäväksi:

Ehdotus valtuuston vuoden 2022 kokousaikatauluksi hyväksytään.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Ko-pa-li (konsernihallinto, palvelualueet, liikelaitokset), luottamushenkilömuutokset, Sodexo Näköala, Stremia Oy, Tampereen Tilapalvelut Oy, virastomestarit

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)