Kaupunginhallitus, kokous 4.10.2021

§ 461 Lautakuntien ja jaostojen ym. sekä viranhaltijoiden ym. päätösten otto-oikeus 

Perustelut

Kaupunginhallitukselle on saapunut seuraavat viranhaltijapäätökset:

Apulaispormestari, Sosiaali- ja terveyslautakunta (2021 - 2023)
§ 6 Lausunto toimeentulotukilain uudistamisesta, 28.09.2021
§ 7 Lisäselvitys Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastolle, 30.09.2021

Apulaispormestari, yhdyskuntalautakunta, kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta sekä alueellinen jätehuoltolautakunta (2021 - 2023)
§ 4 Lausunto ostettavasta henkilöjunaliikenteestä vuosille 2022-2030, 24.09.2021
§ 5 Asemakaavapäällikön päätöksen, 23.9.2021 § 39, ottaminen yhdyskuntalautakunnan käsiteltäväksi, 29.09.2021

Hankejohtaja
§ 85 Keskustan etelän kasvusuunta, työpajojen fasilitointipalvelut ja prosessin tukipalvelut, 24.09.2021
§ 86 SURE-hankkeen markkinointiviestinnän suunnittelun hankinta Villivisio Oy:ltä, 24.09.2021
§ 87 Tampereen asemakeskus, Asemakeskus, linja-autoliikenteen terminaalivaihtoehdot, 24.09.2021
§ 88 Sorin alueen katujen pintatyöurakka, liikennevalojen muutostyön hankinta, 24.09.2021
§ 89 Läntisen keskustan kulttuurikehän palvelumuotoilu, 25.09.2021
§ 90 Viinikanlahden asemakaava nro 8755, hulevesiselvityksen hankinta Ramboll Finland Oy:ltä, 29.09.2021
§ 91 Kiiskisaarenpuisto, Ranta-Tampella, rakennusurakan hankinta, 30.09.2021

Johtaja, ammatillinen koulutus
§ 270 Päätoimisen tuntiopettajan ottaminen Tredun Hervannan kampukseen 1.11.2021 alkaen, 24.09.2021

Johtaja, kaupunkiympäristön palvelualue
§ 99 Hulevesien hallinnan ja vesihuollon talouteen ja hallintoon liittyvät asiantuntijapalvelut, 29.09.2021
§ 100 Tampereen Infra Oy:ltä tilattavat rakennuskohteet 2021 lisätilaus numero 1, 29.09.2021
§ 98 Myyntisaatavien poistaminen tileistä ja perinnästä, 29.09.2021

Johtaja, sivistyspalvelujen palvelualue
§ 49 Tampereen kaupungin ja Artteli-kumppanuusyhdistys ry:n välisen aiesopimuksen hyväksyminen, 23.09.2021

Kaupunginlakimies
§ 3 Pysä​kö​inninvalvojan ja varahenkilö​iden mä​ä​rä​ä​minen, 27.09.2021

Kiinteistöjohtaja
§ 525 Kaupungin etuosto-oikeus kiinteistökaupassa, 30.09.2021

Pelastusjohtaja
§ 97 Palotarkastajan viran täyttäminen, 29.09.2021

Pormestari
§ 99 Pirkanmaan lastenkulttuurikeskusten ohjausryhmän nimeäminen vuosille 2021 - 2022, 28.09.2021
§ 100 Lautakuntien, johtokuntien ja jaostojen hallintowebinaari 14.10.2021, 28.09.2021
§ 101 Vieraanvaraisuus Pirkanmaan Allergia- ja Astmayhdistys ry:lle 2.4.2022, 28.09.2021

Tietohallintojohtaja
§ 145 Pegasos-ohjelmiston ylläpitosopimuksen muuttaminen, 23.09.2021
§ 148 UNA Ydin -jatkopilotin teknisen ympäristön toteutuksen tilaus Tieto Finland Oy:ltä, 28.09.2021
§ 150 Blogit.tampere.fi -blogipalvelua koskevan ylläpitosopimuksen irtisanominen, 30.09.2021

Päätösehdotus oli

Pöytäkirjoista ilmeneviä päätöksiä ei oteta kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)