Kaupunginhallitus, kokous 4.3.2019

Lataa  Kuuntele 

§ 95 Joukkoliikenteen linjasto 2021 

TRE:1039/08.01.01/2018

Valmistelija

  • Nurminen Mikko, Johtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Joukkoliikennejohtaja Mika Periviita, puh. 050 326 7007, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Lakimies Juha Perämaa, puh. 040 503 9038, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Joukkoliikenteen linjastosuunnitteluprojekti vuoteen 2021 lähestyy päätöksentekoa. Linjastomuutoksia on suunniteltu lähes vuoden ajan tiiviissä yhteistyössä sidosryhmien ja alueen asukkaiden kanssa. Linjastosuunnitelmia on tarkennettu noin 5000 asukkailta saadun kommentin perusteella sekä ottaen huomioon seudun kasvu ja alueelliset maankäyttömuutokset.

Ratikkaliikenteen käynnistyminen vuonna 2021 muuttaa linjastoa osaltaan. Jatkossa osalla alueista paras palvelutaso syntyy bussin ja ratikan yhdistelmällä. Yhteydet alueellisiin palveluihin säilyvät vaihdottomina ja vaihdolliset matkat suunnitellaan erikseen siihen suunniteltujen pysäkkien kautta.

 

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Linjasto 2021-projektin tilanne ja päätöksentekoaikataulu merkitään tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Kaupunginhallitus myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden johtaja Mikko Nurmiselle, joukkoliikenneinsinööri Riikka Salkoselle sekä joukkoliikennejohtaja Mika Periviidalle.

Tiedoksi

Mika Periviita

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)