Kaupunginhallitus, kokous 4.3.2019

Lataa  Kuuntele 

§ 94 Kestävän kaupunkiliikkumisen suunnitelma SUMP 

TRE:1600/08.01.02/2019

Valmistelija

  • Nurminen Mikko, Johtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Liikenneinsinööri Heljä Aarnikko, puh. 040 806 4917, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Lakimies Juha Perämaa, puh. 040 503 9038, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Kestävän kaupunkiliikkumisen suunnitelma (SUMP) on strateginen suunnitelma, jossa tarkastellaan ihmisten liikkumistarpeita paremman elämänlaadun näkökulmasta. Perinteisessä kaupunkiliikenteen suunnitelmassa keskiössä on liikenne ja sen kasvun aiheuttamat tulevaisuuden kehittämistarpeet. Tampereen väkiluku kasvaa, jolloin tehtyjä matkojakin on enemmän tulevaisuudessa. Kestävän kaupunkiliikkumisen suunnitelmassa nousevat esiin ympäristöllinen, taloudellinen ja sosiaalinen kestävyys, kuten liikkumisen tasa-arvo. Miten liikennejärjestelmämme voi edistää ihmisten tasa-arvoa, miten se palvelee lapsia, vanhuksia, vammaisia, pienituloisia tai vähemmistöjä? Kestävän kaupunkiliikkumisen suunnitelma kuvaa, miten Tampereen strategiassa 2030 ”Tampere - sinulle paras” esitetyt tavoitteet toteutuvat kaupunkiliikkumisessa.  Liikkumistavoista etenkin kävely, pyöräily ja joukkoliikenne painottuvat. Kestävän kaupunkiliikkumisen suunnitelma on lähtökohtaisesti osallistava prosessi. Suunnitelmaa valmistellaan yhteistyössä kaupungin eri sektoreiden, järjestötoimijoiden, sidosryhmien ja asukkaiden kanssa.

Kestävän kaupunkiliikkumisen suunnitelma pitää sisällään kuvauksen liikkumisen nykytilasta, kaupunkiliikkumisen vision vuodelle 2030, tavoitteet ja toimenpideohjelman. Lisäksi olennaisen osan suunnitelmaa muodostavat toimenpiteiden seurantaa ja vaikuttavuutta kuvaavat mittarit. Kestävän kaupunkiliikkumisen suunnitelman päivittäminen tulevaisuudessa ajoittuu samaan tahtiin yleiskaavan päivittämisen kanssa.

Kevään 2019 valmistellaan ehdotusta toimenpideohjelmaksi. Liikennejärjestelmän suunnitteluyksikkö on valmistellut Tampereen CO2-tavoitteiden osalta liikennettä koskevat toimenpide-ehdotukset, jotka ovat osa Kestävän kaupunkiliikkumisen suunnitelman toimenpidekokonaisuutta.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Kestävän kaupunkiliikkumisen suunnitelman tilannekatsaus merkitään tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Kaupunginhallitus myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden johtaja Mikko Nurmiselle, yleiskaavapäällikkö Pia Hastiolle, liikenneinsinööri Heljä Aarnikolle sekä joukkoliikennejohtaja Mika Periviidalle.

Johanna Loukaskorpi palasi kokoukseen.

Mikko Aaltonen poistui kokouksesta.

Tiedoksi

Mikko Nurminen, Ari Vandell, Heljä Aarnikko

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)