Kaupunginhallitus, kokous 4.3.2019

§ 89 Pöytäkirjan tarkastus 

Perustelut

Pöytäkirja on tarkastettavana sekä sähköisesti että käsin viimeistään maanantaina 11.3.2019.

Päätösehdotus oli

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Pekka Salmi ja Aila Dündar-Järvinen (varalle Lassi Kaleva ja Anneli Kivistö).

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)