Kaupunginhallitus, kokous 4.3.2019

§ 97 Tiedoksi merkittävät asiat 

TRE:112/00.01.03/2019

Perustelut

1) Pirkanmaan liitto on lähettänyt kaupungille Pirkanmaan maakuntahallituksen esityslistan 4.3.2019 (TRE:156/00.03.01/2019). Esityslista ja pöytäkirja löytyvät kokonaisuudessaan internetistä osoitteesta http://pirkanmaajulkaisu.ktweb.fi/

2) Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä on lähettänyt kaupungille Tampereen kaupunkiseudun seutuhallituksen esityslistan 6.3.2019 (TRE:755/00.03.01/2019). Esityslista ja pöytäkirja ovat luettavissa kokonaisuudessaan internetistä osoitteesta http://www.tampereenseutu.fi/paatoksenteko/seutuhallitus/

3) Pirkanmaan sairaanhoitopiiri on lähettänyt kaupungille Pirkanmaan sairaanhoitopiirin hallituksen esityslistan 4.3.2019 (TRE:561/00.03.01/2019). Esityslista ja pöytäkirja ovat luettavissa kokonaisuudessaan internetistä osoitteesta https://www.tays.fi/fi-FI/Sairaanhoitopiiri/Hallinto_ja_paatoksenteko/Esityslistat_ja_poytakirjat

4) Apulaispormestari Anna-Kaisa Heinämäki on vastaanottanut kaupungille posliinilautasen, jonka Guangzhoun apulaispormestari on lahjoittanut Tampereen kaupungille 14.2.2019 Tampereen ja Guangzhoun 10-vuotisen ystävyyskaupunkiyhteistyön johdosta.

5) Pormestari Lauri Lyly on 4.3.2019 vastaanottanut Maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunta MTS:n pöytästandaarin ulko- ja turvallisuuspoliittisessa yleisötilaisuudessa Tampereella.

Päätösehdotus oli

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)