Kaupunginhallitus, kokous 5.10.2020

§ 412 Lautakuntien ja jaostojen ym. sekä viranhaltijoiden ym. päätösten otto-oikeus 

Perustelut

Kaupunginhallitukselle on saapunut seuraava pöytäkirja:

 - sosiaali- ja terveyslautakunnan yksilöasioiden jaoston 30.9.2020

sekä seuraavat viranhaltijapäätökset:

Apulaispormestari, sosiaali- ja terveyspalvelut sekä sivistys- ja kulttuuripalvelut
§ 18 Lausunto tartuntatautilain muutoksista, 28.09.2020

Apulaispormestari, yhdyskuntapalvelut, joukkoliikennepalvelut sekä jätehuoltopalvelut
§ 25 Terveydensuojeluviranomaisen lausunto Sosiaali- ja terveysministeriölle tartuntatautilain muuttamisesta, 25.09.2020

Hankejohtaja
§ 72 Sure-hankkeen tulosindikaattorityön tilaaminen Kaleidoscopelta, 24.09.2020
§ 73 Sure-hankkeen Tampereen kaupungin tapahtumien turvallisuuskartan tilaaminen Citynomadilta , 24.09.2020

Johtaja, elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualue
§ 112 Tulevaisuuden kehitystrendien selvitystyön hankinta, 24.09.2020
§ 115 Tampereen kaupungin osallistuminen Solar Republic Oy:n Kontio & Parmas (3. tuotantokausi) -tuotannon tukemiseen, 24.09.2020
§ 116 Tampereen kaupungin osallistuminen Troll Productionsin Sisäilmaa -tuotannon tukemiseen, 24.09.2020
§ 117 Tampereen kaupungin osallistuminen Yellow Film & TV:n Elämäni Biisi -tuotannon tukemiseen, 24.09.2020

Johtaja, kaupunkiympäristön palvelualue
§ 104 Tampereen kaupungin ja Helsingin yliopiston välinen sopimus lajitietokeskuksen hallinnassa olevan viranomaistiedon ja muun käyttörajoitetun tiedon käytöstä viranomaistoiminnassa, 29.09.2020
§ 105 Sopimus riskienjaosta Raitiotiehankkeen TAS2-vaiheessa, 29.09.2020
§ 106 Sopimus Raitiotieallianssin osien 2A ja 2B kustannusten laskuttamismenettelyistä, 29.09.2020
§ 107 Kaupunkiympäristön palvelualueen toimintasääntö 1.10.2020 alkaen, 29.09.2020

Johtaja, sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualue
§ 56 Optiokauden käyttäminen Oriveden lääkäripalvelujen hankinnassa, 30.09.2020
§ 57 Asiantuntijapalvelun hankinta Gofore Oyj:ltä, 30.09.2020
§ 54 Palvelupäällikön viran täyttäminen psykososiaalisen tuen palveluissa, 28.09.2020

Kehittämisjohtaja, sosiaali- ja terveyspalvelut
§ 72 Sosiaalityöntekijän viran täyttäminen Asiakasohjausyksikössä, 28.09.2020
§ 73 Sosiaalityöntekijän viran täyttäminen ikäihmisen asumispalveluissa, 28.09.2020

Konsernijohtaja
§ 108 Tampereen kaupungin, Tampereen Sähkölaitos Oy:n ja Nordea Bank Oyj:n välisen velkojien väliseen maksunsaantijärjestykseen liittyvän sopimuksen hyväksyminen, 29.09.2020
§ 106 Keskusvirastotalon kaupunginarkiston vesivahingosta 3/2019 aiheutuneiden kustannusten korvaaminen vahinkorahastosta, 28.09.2020
§ 102 Toimivallan siirto Tampereen kaupungin edustajan määräämisessä yhtiöiden, säätiöiden ja yhdistysten yhtiö- ja vuosikokouksiin, 28.09.2020
§ 103 Karaten nuorten vuoden 2021 EM-kilpailuja koskevan sopimuksen liitteen hyväksyminen, 28.09.2020

Pelastusjohtaja
§ 76 Ensihoidon erityistilanneyksikön (erti) kalustokorin hankinta , 29.09.2020
§ 77 Kevytyksikön CAFS-pumpun hankinta, 29.09.2020

Pormestari
§ 105 Kansainvälisen osaamisen ja maahanmuuton strategisen ohjausryhmän päivittäminen, 29.09.2020
§ 106 Vieraanvaraisuus ICG-EAC Annual Meeting 2022 -vuosikokoukselle 30.5.2022, 29.09.2020

Strategiajohtaja
§ 23 Tampereen päivän 2020 ohjelmakokonaisuuden kustannusten kattaminen, 28.09.2020

Tietohallintojohtaja
§ 83 Asiantuntijapalveluiden hankinta North Patrol Oy:ltä Tampere.fi-verkkopalvelun uudistamisprojektin hankintavaiheen tueksi, 25.09.2020
§ 84 PirkanmaaEvents Aluekalenterin, sen adapteripalvelujen ja tapahtuma- ja harrastuskalenterin kehitystöiden tilaus Dyme Solutions Oy:ltä, 25.09.2020
§ 85 Lippu-, maksu- ja informaatiojärjestelmäpalveluiden hankinta TVV lippu- ja maksujärjestelmä Oy:ltä ja palvelusopimuksen hyväksyminen, 25.09.2020

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Pöytäkirjoista ilmeneviä päätöksiä ei oteta kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)