Kaupunginhallitus, kokous 5.10.2020

§ 396 Muutokset vuoden 2020 talousarvioon 

TRE:845/02.02.01/2019

Valmistelija

  • Männikkö Jukka, Talousjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Talousjohtaja Jukka Männikkö, puh. 050 576 7539, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Kaupunginvaltuusto hyväksyi vuoden 2020 talousarvion 18.11.2019. Talousarviossa kaupungin yhdistelty tilikauden tulos on 0 milj. euroa ja investointien rahavirta -177,327 milj. euroa. Kaupunginvaltuusto lisäsi 17.2.2020 investointimenoja nettomääräisesti 40,08 milj. eurolla. Investoinnit olivat lähinnä vuodelta 2019 siirtyneitä investointeja.

Elokuun toiminnan ja talouden katsauksen perusteella ja erityisesti koronapandemian vaikutuksesta on talousarvioon perusteltua esittää muutoksia käyttötuloihin ja käyttömenoihin sekä verotuloihin ja valtionosuuksiin.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan talousarvioon ehdotetaan nettomääräisesti 17,9 milj. euron lisäykset. Palvelujen ostoissa on merkittäviä ylityksiä etenkin lastensuojelun sijaishuollossa, ikäihmisten palveluissa, vammaispalveluissa sekä koronatestaukseen liittyvissä laboratoriopalveluissa. Vastaavasti erikoissairaanhoidon palvelutilaus Pirkanmaan sairaanhoitopiiriltä on toteutumassa suunniteltua pienempänä koronatilanteen vuoksi.

Koronapandemian arvioidaan heikentävän kaupungin toimintakatetta vuonna 2020 noin 17,3 milj. eurolla. Koronapandemian seurauksena toisaalta toimintakate myös paranee noin 9,5 milj. eurolla menosäästöjen seurauksena. Koronapandemialla on lisäksi suuria vaikutuksia kertyviin verotuloihin ja valtionosuuksiin.

Toimintakatetta esitetään heikennettäväksi 35,0 milj. eurolla, verotuloarviota pienennettäväksi 23,6 milj. eurolla ja valtionosuusarviota nostettavaksi 50,174 milj. eurolla. Esitysten yhteenlaskettu vaikutus heikentää tilikauden tulosta 8,461 milj. eurolla. Tarkemmat perustelut ovat erillisenä tiedostona.

Muutosten jälkeen talousarvion tilikauden tulos on 8,461 milj. euroa negatiivinen ja investointien rahavirta on -217,407 milj. euroa.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Esitetään valtuuston päätettäväksi:

Vuoden 2020 talousarvioon tehdään liitteessä esitetyt muutokset. Muutosten jälkeen tilikauden tulos talousarviossa on -8,461 milj. euroa ja investointien rahavirta -217,407 milj. euroa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Kaupunginhallitus myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden talousjohtaja Jukka Männikölle, strategiajohtaja Reija Linnamaalle, liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja Arto Vuojolaiselle, henkilöstöjohtaja Niina Pietikäiselle, johtaja Taru Kuosmaselle, johtaja Mikko Nurmiselle, johtaja Teppo Rantaselle, johtaja Lauri Savisaarelle sekä tietohallintojohtaja Jarkko Oksalalle. He olivat asiantuntijoina läsnä kokouksessa asian käsittelyn aikana.

Tiedoksi

Jukka Männikkö, Kristiina Järvelä, Tuija Viitasaari, Lauri Savisaari, Taru Kuosmanen, Regina Saari, Jorma Suonio, Outi Kallioinen, Teppo Rantanen, Mikko Nurminen, Mika Periviita, Vesa-Matti Kangas, Anniina Ylä-Mattila, Pauliina Laisi, Marko Sivonen

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)