Kaupunginhallitus, kokous 5.10.2020

§ 416 Oikaisuvaatimus luokanopettajan viran täyttämisestä Lielahden koulussa (Salassa pidettävä)

JulkL (621/1999) 24.1 §:n 32-kohta