Kaupunginhallitus, kokous 5.10.2020

§ 417 Oikaisuvaatimus luokanopettajan viran täyttämisestä Leinolan koulussa (Salassa pidettävä)

JulkL (621/1999) 24.1 §:n 32-kohta