Kaupunginhallitus, kokous 5.10.2020

§ 415 Oikaisuvaatimus luokanopettajan virkojen täyttämisestä Tesoman koulussa (Salassa pidettävä)

JulkL (621/1999) 24.1 §:n 32-kohta