Kaupunginhallitus, kokous 5.10.2020

§ 402 Pirkanmaan pelastustoimen yhteistoimintasopimuksen muuttaminen 

TRE:4925/00.01.01/2020

Valmistelija

  • Ojanen Olli-Pekka, Pelastusjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Pelastuspäällikkö Teemu-Taavetti Toivonen, puh. 0400 281 288 ja hallintolakimies Tiina Kyöttilä-Vettenranta, puh. 040 778 0695, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Valtioneuvosto päätti 25. kesäkuuta 2020 pelastustoimen aluejaon muutoksista. Muutokset tehtiin, jotta pelastustoimen aluejako vastaisi muuttunutta maakuntajakoa. Pelastustoimen aluejaon tavoitteena on noudattaa maakuntajakoa. Päätöksen mukaisesti Kuhmoisten kunta siirtyy Keski-Suomen pelastustoimen alueesta Pirkanmaan pelastustoimen alueeseen. Pelastustoimen aluejaon muutokset tulevat voimaan 1.1.2021.

Pelastustoimen aluejaon muutoksen myötä on tarve muuttaa Pirkanmaan pelastustoimen yhteistoimintasopimusta.

Kuhmoisten kunta esitetään lisättäväksi pelastustoimen yhteistoimintasopimuksen kohtaan 1. Sopimuksen osapuolet, jossa luetellaan Pirkanmaan kunnat (sopimuksen osapuolet).

Lisäksi nuohouspalvelujen järjestämistä koskevasta muutoksesta johtuen nuohous esitetään poistettavaksi kohdasta 11. Sopimukset. Nuohouspalvelujen järjestämistä koskevat pelastuslain muutokset tulivat voimaan 1.1.2019. Pelastuslaitoksilta on poistunut velvoite huolehtia nuohouspalvelujen järjestämisestä alueellaan. Nuohouspalvelut vapautuivat kilpailulle vuoden 2019 alussa jo osassa maata. Siirtymäkauden päätyttyä 30.6.2019 loputkin alueelliset piirinuohoussopimukset raukesivat ja entinen piirinuohousjärjestelmä päättyi koko maassa.

Muilta osin yhteistoimintasopimuksen muuttamiselle ei ole tarvetta.

Kuntien välisen yhteistoimintasopimuksen muuttaminen edellyttää asian käsittelyä kaikissa Pirkanmaan kunnissa. Sopimusta voidaan muuttaa, jos vähintään kaksi kolmannesta jäsenkunnista sitä kannattaa ja niiden asukasluku on vähintään puolet kaikkien jäsenkuntien yhteenlasketusta asukasluvusta. Pelastuslaitos on lähettänyt kunnille kirjeen ja pyytänyt lähettämään tiedon sopimuksen hyväksymisestä 7.10.2020 mennessä. Lisäksi sopimuksen muuttamista on käsitelty Pirkanmaan kuntajohtajakokouksessa 4.9.2020 ja Pirkanmaan pelastustoimen neuvottelukunnan kokouksessa 10.9.2020.

Tavoitteena on, että uusi yhteistoimintasopimus on voimassa vuoden 2021 alusta.

Yhteistoimintasopimuksen muuttaminen kuuluu valtuuston toimivaltaan.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Esitetään valtuuston päätettäväksi:

Liitteenä oleva luonnos muutetuksi Pirkanmaan pelastustoimen yhteistoimintasopimukseksi hyväksytään. Muutettu sopimus tulee voimaan 1.1.2021 edellyttäen, että vähintään kaksi kolmannesta jäsenkunnista on kannattanut sitä ja kannattaneiden kuntien asukasluku on vähintään puolet kaikkien jäsenkuntien yhteenlasketusta asukasluvusta. Muutetun sopimuksen tullessa voimaan nykyisin voimassaoleva Pirkanmaan pelastustoimen yhteistoimintasopimus kumoutuu.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Olli-Pekka Ojanen, Teemu-Taavetti Toivonen, Saija Micklin, konsernihallinto-palvelualueet-liikelaitokset, Akaa, Ikaalinen, Kangasala, Mänttä-Vilppula, Nokia, Orivesi, Parkano, Sastamala, Valkeakoski, Virrat, Ylöjärvi, Hämeenkyrö, Juupajoki, Kihniö, Kuhmoinen, Lempäälä, Pirkkala, Punkalaidun, Pälkäne, Ruovesi, Urjala, Vesilahti

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)