Kaupunginhallitus, kokous 5.10.2020

§ 410 Valtuustoaloite Tampereen kaupunginvaltuuston jalkautumiseksi erityisesti kaupungin palvelutuotanto-, suunnittelu- ja investointikohteisiin - Aila Dündar-Järvinen 

TRE:2653/00.00.01/2020

Valmistelija

  • Hirvelä Heli, Hallintojohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884 ja hallintosihteeri Juho-Pekko Ryhänen, puh. 040 806 3149, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Aila Dündar-Järvinen esittää 20.4.2020 jättämässään valtuustoaloitteessa, että Tampereen kaupunki selvittää mahdollisuuden luoda pysyvä toimintamalli kaupunginvaltuutettujen jalkautumisesta, erityisesti kaupungin palvelutuotanto-, suunnittelu- ja investointikohteisiin. Aloitteessa toivottiin, että jalkautumisen yhteydessä valtuutetuille varattaisiin mahdollisuus myös henkilökunnan ja palvelujen käyttäjien tapaamiseen. Toimintamalli kaupunginvaltuutettujen jalkautumisesta palvelualueille vastuutettiin konsernihallinnon selvitettäväksi. 

Tampereen kaupungin luottamushenkilöiden kokousportaali on tiedotuskanava luottamushenkilöille. Kokousportaalin aloitussivun tiedotteet-osiossa voidaan julkaista aloitteessa tarkoitettuja ilmoituksia ja kutsuja luottamushenkilöille.

Luottamushenkilö voi esittää toiveen tärkeäksi kokemastaan vierailukohteesta palvelualueelle. Jos vierailu on mahdollista järjestää, lähetetään tästä tieto toimielinpalveluihin, jossa kutsu ladataan näkyviin kokousportaaliin ilmoittautumisen ajaksi. Kopio kutsusta lähetetään vierailua toivoneelle luottamushenkilölle. Mikäli vierailua ei ole mahdollista järjestää, palvelualueelta ilmoitetaan tästä luottamushenkilölle.

Kokousportaali mahdollistaa kutsun kohdentamisen tietyille toimielimille. Tätä työkalua voidaan hyödyntää, kun halutaan järjestää pienempiä vierailuja kohdennetusti tietyn toimielimen vastuualueelle.  

Ilmoittautuminen ja vierailu järjestetään kutsussa olevien ohjeiden mukaan. Kutsuun laitetaan yhteystietona vierailun järjestäjä. 

Toimenpiteenä valtuustoaloitteeseen luottamushenkilöiden kokousportaaliin aloitussivulle tuodaan kutsuja palvelualueiden järjestämiin vierailuihin. Kutsut suunnataan näkyviksi palvelualueen asioita käsitteleville toimielimille tai koko kaupunginvaltuustolle. Näin luottamushenkilöt voivat seurata tarjolla olevia vierailuja ja ilmoittautua niihin.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Esitetään valtuuston päätettäväksi:

Aila Dündar-Järvisen valtuustoaloite ja siihen annettu lausunto merkitään tiedoksi.

Aloite ei anna aihetta muihin kuin lausunnossa esitettyihin toimenpiteisiin.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Aila Dündar-Järvinen, Heli Hirvelä, Jouko Aarnio, Jukka Tapiola, Juho-Pekko Ryhänen, palvelualueet

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)