Kaupunginhallitus, kokous 6.4.2020

Lataa  Kuuntele 

§ 156 Eläköön Eteläpuisto ry:n kuntalaisaloite Tampereen Eteläpuiston säilyttämiseksi 

TRE:4923/11.04.00/2018

Valmistelija

  • Nurminen Mikko, Johtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Hankejohtaja Tero Tenhunen, puh. 050 540 2860, asemakaavapäällikkö Elina Karppinen, puh. 040 800 4908 ja yleiskaavapäällikkö Pia Hastio, puh. 040 801 6917, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Tampereen kaupunginvaltuuston ja -hallituksen edustajat ovat vastaanottaneet Eläköön Eteläpuisto ry:n adressin 25.11.2019 Tampereen Eteläpuiston säilyttämiseksi kaupunkipuistona, ja uudistamiseksi tamperelaisille avoimena virkistysalueena. Asia käsitellään kuntalaisaloitteena, sillä yhdistyksen jättämässä adressissa on yli 16.000 allekirjoitusta ja näin ollen kuntalain 23 § tarkoittama määrä yli kaksi prosenttia kunnan asukkaita.

Yhdistys perustelee esitystään puiston historiallisella merkityksellä ja kytkeytymisellä Hämeenpuistoon sekä mahdollisuudella kehittää Eteläpuistosta Suomen oloissa poikkeuksellisen hyvä kaupunkipuisto Tampereen keskustan täydennysrakentaminen ja uudet asukkaat silmällä pitäen. Yhdistys esittää, että Eteläpuiston muuttamisesta tiiviiksi asuinalueeksi on luovuttava ja että laajaa kaupunkipuistoa ei korvaa suunnitelmissa ehdotettu rantareitti. Yhdistyksen mielestä on huolehdittava, että kulttuurihistoriallisesti arvokkaan Hämeenpuiston eteläpään ilme säilyy. Yhdistys ei hyväksy Tampereen valtatien uutta linjausta ja Hämeenpuiston päätteeksi esitettyä tornitaloa.

Kaupunginhallitus on käsitellyt Viiden tähden keskusta -kehitysohjelman tilannekatsausta sekä tavoitteita ja linjauksia 13.5.2019 § 205. Keskustan eteläisten kaupunginosien kehittämisestä kaupunginhallitus linjasi, että ”Viinikanlahden uuden kaupunginosan kehittäminen toteutetaan pääosin ennen Eteläpuiston ja Nalkalan alueen toteutusta. De Gamlas Hemin ja kulkutautisairaalan kortteleita voidaan kehittää samanaikaisesti Viinikanlahden alueen kanssa."

Eteläpuiston asemakaavoitus on keskeytetty eikä aluetta koskevasta suunnitelmaratkaisusta päättäminen ole ajankohtaista. Kaupunginhallitus on käsitellyt asemakaavoitusohjelmaa 25.11.2019 § 499 ja linjannut Eteläpuiston osalta kaupunginhallituksen 13.5.2019 tekemän keskustan kehittämisohjelman linjauksen mukaisesti ”Viinikanlahden uuden kaupunginosan kehittäminen toteutetaan pääosin ennen Eteläpuiston toteutusta. Nalkalan alueen, De Gamlas Hemin ja kulkutautisairaalan kortteleita voidaan kehittää samanaikaisesti Viinikanlahden alueen kanssa. Eteläpuiston ranta-alueen asemakaavoitusta ei tehdä asemakaavoitusohjelman vuosina 2020-2024." Lisäksi kaupunginhallitus toteaa, että pormestariohjelman mukaisesti ”Eteläosaan tehdään uusi suunnitelma, jossa säilytetään nykyinen rantaviiva, kevennetään rakentamista ja säilytetään puistomainen virkistyskäyttö."

De Gamlas Hemin tontilla voidaan toteuttaa päiväkoti voimassa olevan asemakaavan pohjalta. Kulkutautisairaalan tontin asemakaavatyön käynnistämistä selvitetään. Näiden kaupungin ruutukaava-alueeseen ja rakennettuun kaupunkiympäristöön vanhastaan kuuluvien korteleiden vaikutus ranta-alueisiin ja puistoihin on vähäinen.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Eläköön Eteläpuisto ry:n kuntalaisaloitteeseen Tampereen Eteläpuiston säilyttämiseksi annetaan perustelutekstissä oleva vastaus.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Eläköön Eteläpuisto ry, Aleksi Jäntti, Jaakko Stenhäll, Mikko Nurminen, Teppo Rantanen, Lauri Savisaari, Taru Hurme, Virpi Ekholm, Tero Tenhunen, Elina Karppinen, Pia Hastio

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)