Kaupunginhallitus, kokous 6.4.2020

§ 157 Lautakuntien ja jaostojen ym. sekä viranhaltijoiden ym. päätösten otto-oikeus 

Perustelut

Kaupunginhallituselle on saapunut seuraavat pöytäkirjat:

- yhdyskuntalautakunnan 31.3.2020
- tiederahaston toimikunnan 12.3.2020

sekä seuraavat viranhaltijapäätökset:

Apulaispormestari, sosiaali- ja terveyspalvelut sekä sivistys- ja kulttuuripalvelut
§ 9 Lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain muuttamisesta, 27.03.2020

Apulaispormestari, yhdyskuntapalvelut, joukkoliikennepalvelut sekä jätehuoltopalvelut
§ 10 Lausunto Tampereen kaupungin vesilain mukaisesta hakemuksesta Niemenrannan venesataman rakentamiseksi, 01.04.2020

Hankejohtaja
§ 20 Viinikanlahden alueen tiedonhallinnan konsepti, suunnittelu ja toteutus, lisätyö, 27.03.2020
§ 21 Ranta-Tampella, valaistuksen rakentaminen, 27.03.2020
§ 23 Ranta-Tampella, Näsinsillan taideteoksen hankinta, 30.03.2020
§ 22 Hiedanrannan autonomisten ajoneuvojen pilotin suunnittelun hankinta, 27.03.2020

Henkilöstöjohtaja
§ 20 Tampereen kaupunkikonsernin vakuutuskassan ja Tampereen kaupungin välinen sopimus henkilötietojen käsittelyn ehdoista, 01.04.2020

Johtaja, kaupunkiympäristön palvelualue
§ 38 Mossin puistokadun rakennusurakka, 30.03.2020
§ 39 Sepänkadun sillan taideteos, luonnoksen suorahankinta, 30.03.2020
§ 40 Kaupunkiympäristön palvelualueen arkistonmuodostussuunnitelman vahvistaminen (osa 1), 30.03.2020

Johtaja, sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualue
§ 28 Oppiportin käyttöoikeuksien hankinta sosiaali- ja terveyspalveluille vuodelle 2020, Duodecim, 31.03.2020

Kiinteistöjohtaja
§ 293 Sovintosopimuksen hyväksyminen häätöasiassa, 01.04.2020
§ 295 Lausunto etuosto-oikeuden käyttämisestä kiinteistökaupassa, 01.04.2020

Konsernijohtaja
§ 44 Auto- ja konekaluston rahoitusleasing-puitesopimus, 30.03.2020
§ 40 Asiakirjapyyntö Kansallisen kaupunkipuiston ohjausryhmän muistiosta, 30.03.2020
§ 41 Tekniset korjaukset Tampereen kaupungin ja Pirkanmaan sairaanhoitopiirin väliseen liiketoiminnan siirtoa koskevaan sopimukseen, 30.03.2020
§ 43 Salainen: - -, 30.03.2020
§ 45 Vuoden 2019 lentopäästöjen kompensointi, 30.03.2020

Pelastusjohtaja
§ 34 Päätös optiokauden käyttöönotosta koskien sukelluspukujen hankintaa, 02.04.2020
§ 35 Päätös optiokauden käyttöönotosta koskien ympäristövahinkojen torjunnan valmiuspakkauksia, 02.04.2020
§ 31 Palomestarin viran täyttäminen ja palomestarin viransijaisuudesta päättäminen, 30.03.2020

Pormestari
§ 50 Pormestarin erityistoimivallan käyttö: Takaajan suostumus Sentteri Tampere Oy:n lainan lyhennysohjelman muuttamiselle, 27.03.2020
§ 49 Kaupungin edustajan nimeäminen sisäministeriön Sote-Pelastustoimi -uudistuksen alueellisen valmistelun jaostoon, 26.03.2020
§ 51 Vieraanvaraisuus Urho Kekkosen Kuntoinstituuttisäätiölle 27.11.2020, 31.03.2020
§ 52 Valtuuston strategiaseminaari 19.11.2020, 31.03.2020

Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja
§ 7 Tuomi Logistiikka Oy:n konsernitilin luottolimiitin korottaminen, 01.04.2020

Talous- ja hankintavastaava, Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualue
§ 2 55. Valoviikkojen toteutussuunnittelun tilaaminen WSP Finland Oy:ltä, 01.04.2020
§ 3 Hämeenkadun Valoviikkojen konseptisuunnitelma, lisätyö, 01.04.2020

Ympäristö- ja kehitysjohtaja
§ 6 Valvontaeläinlääkärin viran täyttäminen ympäristöterveyden eläinlääkintähuollossa, 30.03.2020

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Pöytäkirjoista ilmeneviä päätöksiä ei oteta kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)