Kaupunginhallitus, kokous 6.4.2020

§ 153 Takaajan suostumus Sentteri Tampere Oy:n lainan lyhennysohjelman muuttamiselle 

TRE:2160/02.04.04/2020

Valmistelija

  • Vuojolainen Arto, Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Rahoituspäällikkö Janne Salonen, puh. 040 560 0702, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi  

Perustelut

Valtioneuvoston korona-epidemian vuoksi antamien suositusten johdosta kaikki urheilutilat on suljettu. Myös Kaukajärvellä sijaitsevan, tamperelaisten jääkiekkoseurojen omistaman Sentteri Tampere Oy:n hallit ovat suljettuina ja yhtiön kassavirta on ehtynyt.

Kaupunginvaltuuston päätöksellä 21.4.2010 § 76 yhtiölle on myönnetty omavelkainen takaus enintään 1,9 milj. euron lainapääomalle 20 vuoden laina-ajaksi. Lainan jäljellä oleva pääoma on 1 124 134,00 euroa ja lainan alkuperäinen erääntyminen on 31.12.2031.

Yhtiö on neuvotellut lainanantajan kanssa yhdeksän kuukauden lyhennysvapaasta alkaen 30.3.2020 ja muutokseen vaaditaan kaupungin suostumus. Yhtiö pyytää kaupungin suostumusta sähköpostilla 25.3.2020. Lainan seuraava lyhennys on 30.3.2020 ja suostumus on annettava ennen sitä. Koska laina-aika pitenee vastaavasti yhdeksällä kuukaudella verrattuna alkuperäiseen laina-aikaan, tarvitaan asialle valtuuston hyväksyntä, mitä yhtiön ilmoittama aikataulu ei mahdollista.

Kaupungin edun mukaista on antaa suostumus lyhennysvapaan myöntämiselle.ja jatkaa takauksen kestoa vastaavasti yhdeksällä kuukaudella.

Kaupunginhallitus päätti 16.3.2020 § 128 ottaa käyttöön häiriötilanteiden johtosäännön (Hallintosäännön liite 5). Päätöksen mukaan pormestarilla on oikeus tehdä välttämätön kiireellinen päätös kunnes hallintosäännön mukaisella toimielimellä on mahdollisuus käsitellä asia. 

Pormestari tai hänen määräämänsä tekee häiriötilanteiden ja poikkeusolojen aikaiseen toimivaltaansa kuuluvat päätökset häiriötilanteiden aikaisessa kaupungin johtoryhmässä johtoryhmän jäsenen tai kokoukseen osallistuvan asiantuntijan esittelystä. Häiriötilanteiden aikainen johtoryhmä käsitteli asian 27.3.2020, jonka jälkeen pormestari teki siitä päätöksen (27.3.2020 § 50 Takaajan suostumus Sentteri Tampere Oy:n lainan lyhennysohjelman muuttamiselle).

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Esitetään valtuuston päätettäväksi:

Pormestarin päätös 27.3.2020 § 50 Takaajan suostumus Sentteri Tampere Oy:n lainan lyhennysohjelman muuttamiselle merkitään tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Markku Mattila/Sentteri Tampere Oy, Antti-Pekka Männistö/TSOP, Arto Vuojolainen, Sanna Kareinen, Janne Salonen, Markus Kiviaho

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)