Kaupunginhallitus, kokous 6.4.2020

§ 158 Tiedoksi merkittävät asiat 

TRE:8010/00.01.03/2019

Perustelut

1) Toimielinten vuosiraportti 2019 julkaistaan internetissä tampere.fi-sivuilla. Tarkoituksena on tuottaa tietoa kuntalaisille hallinnon avoimuuden ja julkisuuden näkökulmasta kaupungin päätöksenteon toiminnasta. Raportissa tuodaan esille toimielimet ja niiden kokouskäytäntöihin liittyviä asioita. Toimielinten roolit ovat luonteeltaan erilaisia ja siksi kokousten määrät, kestot, kokouksissa tehtyjen päätösten määrä ja kokoustyöskentelyn kustannustaso ovat erilaisia. Muutoksena edelliseen vuoteen raporttiin on lisätty tietoja myös vaikuttamistoimielinten työskentelystä.

2) Pirkanmaan sairaanhoitopiiri on lähettänyt kaupungille Pirkanmaan sairaanhoitopiirin hallituksen kokouksen esityslistan 30.3.2020 (TRE:703/00.03.01/2020). Esityslistat ja pöytäkirjat ovat luettavissa kokonaisuudessaan internetissä osoitteessa https://www.tays.fi/fi-FI/Sairaanhoitopiiri/Hallinto_ja_paatoksenteko/Esityslistat_ja_poytakirjat/

3) Lautakuntiin menossa olevia asioita

4) Kaupunginhallitus pitää ylimääräisen kokouksen 27.4.2020.

5) COVID-19-epidemian tilannekuva

Päätösehdotus oli

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Kokouskäsittely

Kaupunginhallitus myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden riskienhallinta- ja turvallisuusjohtaja Jouni Perttulalle, johtaja Taru Kuosmaselle sekä henkilöstöjohtaja Niina Pietikäiselle. He olivat asiantuntijoina läsnä kokouksessa kohdan 5) käsittelyn ajan.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)