Kaupunginhallitus, kokous 6.9.2021

Lataa  Kuuntele 

§ 405 Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös palkkaa vastaavaa korvausta koskevassa hallintoriita-asiassa 

TRE:2923/01.02.01/2019

Valmistelija

  • Rantanen Teppo, Johtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Lakimies Minna Kaipinen, puh. 040 800 4581, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Hämeenlinnan hallinto-oikeus on päätöksessään 3.6.2021 dnro 02339/19/2206 todennut, että Tampereen seudun ammattiopiston koulutuspäällikön ja Tampereen kaupunginhallituksen päätökset ovat perustuneet virheelliseen tulkintaan valituksen tehneen tuntiopettajan kelpoisuudesta tuntiopettajan tehtäviin, joten päätökset ovat lainvastaisia. Kun aika, joksi tuntiopettajat on otettu, on jo päättynyt, enemmän lausunnon antaminen valituksesta raukeaa.

Tampereen seudun ammattiopistossa otetaan hallinto-oikeuden päätös huomioon ja tarkennetaan rekrytointiohjeistusta. Esimiehille tullaan järjestämään lisäkoulutusta kelpoisuusvaatimusten tulkinnasta.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös 3.6.2021, dnro 02339/19/2206 merkitään tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Outi Kallioinen, Minna Kaipinen, Piritta Haapahuhta

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)