Kaupunginhallitus, kokous 6.9.2021

Lataa  Kuuntele 

§ 399 Kiertotalouden mahdollisuudet Tampereella (kehittämiskokousasia) 

TRE:5977/00.01.02/2021

Valmistelija

  • Nurminen Mikko, Johtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Ympäristö- ja kehitysjohtaja Kari Kankaala, puh. 050 351 3020, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Ilmastonmuutos ja luonnon monimuotoisuuden väheneminen ovat globaalisti keskeisiä haasteita. Niitä kiihdyttää luonnonvarojen kulutus, joka tunnetusti ylittää jo maapallon sietokyvyn. Kiertotalous on ratkaisu talouden, yhteiskunnan ja ympäristön suuriin haasteisiin. Kiertotalous edellyttää muutosta myös päätöksenteossa sekä yritysten, kotitalouksien ja kuluttajien asenteissa ja käyttäytymisessä. Monissa maissa, myös Suomessa, on ryhdytty erilaisiin toimenpiteisiin kiertotalouden vauhdittamiseksi. Valtioneuvosto hyväksyi kansallisen kiertotalousohjelman keväällä 2021.

Liitteenä olevassa esityksessä tarkastellaan kiertotalouden nykytilaa ja kehittämisen mahdollisuuksia Tampereella. Esityksessä nostetaan esiin esimerkkejä käynnissä olevista konkreettisista kehittämistoimenpiteistä. Tampere on mukana useassa kiertotalouteen liittyvässä kehittämisteemassa, joissa osassa edustamme kansainvälistä kärkeä. Kiertotalous tarjoaa kaupunkikehittämiselle uudenlaista, kiertotalouden periaatteille pohjautuvaa kehityspolkua, jossa kaupungin elinvoiman vahvistamisen tavoitteet kuten liiketoiminnan ja työllisyyden tukeminen yhdistyvät ympäristöasioiden keskeisiin teemoihin kuten ilmastonmuutos ja luonnon monimuotoisuus.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Kaupunki tekee kaupunkikonsernin kattavan kiertotaloussuunnitelman 31.3.2022 mennessä.

Kaupunki valmistautuu osallistumaan valtioneuvoston kiertotalousohjelman yhteydessä lanseerattavaan kuntien kanssa tehtävään kiertotaloussopimukseen.

Esitys kiertotalouden nykytilasta ja kehittämisen mahdollisuuksista merkitään tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Kaupunginhallitus myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden johtaja Mikko Nurmiselle, johtaja Teppo Rantaselle, ympäristö- ja kehitysjohtaja Kari Kankaalalle sekä Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n toimitusjohtaja Harri Kalliolle. He olivat asiantuntijoina läsnä kokouksessa asian käsittelyn aikana ja poistuivat ennen päätöksentekoa.

Tiedoksi

Mikko Nurminen, Kari Kankaala

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)