Kaupunginhallitus, kokous 6.9.2021

§ 408 Lautakuntien ja jaostojen ym. sekä viranhaltijoiden ym. päätösten otto-oikeus 

Perustelut

Kaupunginhallitukselle on saapunut seuraavat pöytäkirjat:

  • asunto- ja kiinteistölautakunnan 1.9.2021
  • elinvoima- ja osaamislautakunnan 31.8.2021
  • sivistys- ja kulttuurilautakunnan 26.8.2021
  • sosiaali- ja terveyslautakunnan 24.8.2021
  • yhdyskuntalautakunnan 24.8.2021


sekä seuraavat viranhaltijapäätökset:

Apulaispormestari, Sosiaali- ja terveyslautakunta (2021 - 2023)
§ 2 Lausunto ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta, 27.08.2021
§ 3 Lausunto oppilas- ja opiskelijahuoltolain ym. muuttamisesta, 30.08.2021
§ 4 Selvitys lastensuojelun määräaikojen valvonnasta, 31.08.2021

Apulaispormestari, yhdyskuntalautakunta, kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta sekä alueellinen jätehuoltolautakunta (2021 - 2023)
§ 1 Lausunto jätesäädöspakettiin sisältyvistä asetusluonnoksista, 26.08.2021
§ 2 Lausunto Ylöjärven kaupungille Vuorentaustan alueen asemakaavan muutoksesta ja laajennuksesta, 30.08.2021

Hankejohtaja
§ 74 Viinikanojan alikulkusilta, Tampereen valtatien alikulkusilta ja Viinikan alikäytävä -hankkeiden suunnittelun yhteishankinta., 23.08.2021
§ 75 Vaitinaron uppopuiden poisto- ja suojaverhourakka, option hankinta, 01.09.2021

Johtaja, elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualue
§ 131 Vahingonkorvaushakemus Tampereen seudun ammattiopiston opiskelijan aiheuttamista vahingoista, 26.08.2021
§ 132 Tampereen kaupungin osallistuminen Helsingin Productum Oy:n Ei unohdu koskaan -tuotannon tukemiseen, 26.08.2021

Johtaja, sivistyspalvelujen palvelualue
§ 46 Sivistyspalvelujen vuosisuunnitelman 2021 muuttaminen, 31.08.2021

Johtaja, sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualue
§ 56 Turvapalvelujen hankinta Luona Hoiva Oy:lta, 27.08.2021
§ 57 Vuodeosastojen virka-ajan ulkopuolisen lääkärien puhelinpäivystyksen hankinta, 02.09.2021

Konsernijohtaja
§ 111 Lausunnon antaminen Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle virkavalintaa koskevassa kunnallisvalitusasiassa, 02.09.2021

Palvelujohtaja, psykososiaalisen tuen palvelut
§ 187 Sosiaalityöntekijän vakituisen viran täyttäminen aikuissosiaalityön palvelussa, 02.09.2021

Pelastusjohtaja
§ 93 Päätös hankinnan keskeyttämisestä koskien pelastusveneiden hankintaa, 02.09.2021

Pormestari
§ 88 Matkapuhelinedun myöntäminen pormestarin esikunnassa, 01.09.2021
§ 85 Lausunto monikanavarahoituksen purkamista koskevasta virkamiesselvityksestä, 31.08.2021
§ 86 Vieraanvaraisuus vuoden 2021 kutsuntojen yhteydessä, 31.08.2021
§ 87 Tampereen kaupungin edustajien muuttaminen kaupunkipolitiikan yhteistyöryhmään ja sen sihteeristöön, 01.09.2021
§ 89 Vieraanvaraisuus Vantaan kaupungin kaupunkiympäristön toimialan uusien lautakuntien koulutusseminaarille 7.10.2021, 01.09.2021

Tietohallintojohtaja
§ 130 Verkkosivuston saavutettavuusraportointityökalun pienhankinta Siteimprove Oy:ltä, 30.08.2021
§ 131 Järjestelmäsalkun analyysin tilaaminen Tieto Finland Oy:ltä, 30.08.2021
§ 134 ITTE-ilmoittautumislaitteiden tilaus CGI Suomi Oy:ltä ja sopimusmuutos, 02.09.2021
§ 132 Vuoden 2021 ICT-kehittämismäärärahan allokointi - Kaupunkisalkku, 30.08.2021

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Pöytäkirjoista ilmeneviä päätöksiä ei oteta kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)