Kaupunginhallitus, kokous 6.9.2021

§ 410 Oikaisuvaatimus lähihoitajan työsopimuksen irtisanomisesta päihde- ja maahanmuuttajapalveluissa (Salassa pidettävä)

JulkL (621/1999) 24.1 §:n 25-kohta