Kaupunginhallitus, kokous 6.9.2021

§ 411 Oikaisuvaatimus suunnittelijan työsuhteen purkamisesta koeajalla (Salassa pidettävä)

JulkL (621/1999) 24.1 §:n 25-kohta