Kaupunginhallitus, kokous 7.3.2022

§ 100 Lautakuntien ja jaostojen ym. sekä viranhaltijoiden ym. päätösten otto-oikeus 

Perustelut

Kaupunginhallitukselle on saapunut seuraavat pöytäkirjat:

  • kaupunginhallituksen konsernijaoston 22.2.2022
  • elinvoima- ja osaamislautakunnan 16.2.2022
  • sosiaali- ja terveyslautakunnan yksilöasioiden jaoston 9.2.2022
  • yhdyskuntalautakunnan alueellisen ympäristöterveydenhuollon jaoston 17.2.2022
  • Sara Hildénin taidemuseon johtokunnan 22.2.2022


sekä seuraavat viranhaltijapäätökset:

Apulaispormestari, elinvoima- ja osaamislautakunta sekä asunto- ja kiinteistölautakunta (2021 - 2023)
§ 6 Tampereen kaupungin lausunto hallituksen esityksestä laiksi työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta annetun lain muuttamisesta, 22.02.2022

Apulaispormestari, sivistys- ja kulttuurilautakunta (2021 - 2025)
§ 2 Lausunnon antaminen hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta, 22.02.2022

Apulaispormestari, yhdyskuntalautakunta, kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta sekä alueellinen jätehuoltolautakunta (2021 - 2023)
§ 6 Lausunto maa- ja metsätalousministeriölle koskien luonnosta hallituksen esitykseksi eläinlääkintähuoltolaiksi ja siihen liittyviksi laeiksi, 22.02.2022
§ 7 Lausunto Valtatie 3 parantaminen välillä Lempäälä-Pirkkala YVA-selostuksesta, 25.02.2022

Hankejohtaja
§ 16 Viinikanlahden vesistötutkimusten hankinta Tampereen Infra Oy:ltä, 25.02.2022
§ 17 Viinikanlahden pumppaamon ympäristöteknisen valvonnan (lisätyö) hankinta Sitowise Oy:ltä, 25.02.2022
§ 18 Tampereen kannen alueen rakennuttamis- ja asiantuntijapalvelujen hankinta Ramboll Finland Oy:ltä, 25.02.2022
§ 19 Näsisaaren vesistötäytön rakennusurakka, Hiedanranta Tampere, 28.02.2022
§ 20 Näsisaaren rakentamisen valmisteluun ja lauhdevesiputkiensiirtourakan valmisteluun liittyvien töiden hankinta Ramboll Finland Oy:ltä, 01.03.2022
§ 21 Tampereen keskustan kehittämisen Kolmikantasopimuksen 2022-2023 hyväksyminen, 01.03.2022
§ 22 Hakametsä Sport Campus -alueen pyöräpysäköintiin liittyvän opinnäytetyön palkkion maksaminen, 01.03.2022

Johtaja, ammatillinen koulutus
§ 51 Päätoimisen tuntiopettajan ottaminen Tredun Hervannan kampukseen 1.4.2022 alkaen, 17.02.2022

Johtaja, elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualue
§ 39 Vetovoima ja edunvalvonta sekä elinkeinopalvelut -​palveluryhmien tulojen ja menojen hyväksyjät sekä tilausten tekijät 7.3.2022 alkaen, 03.03.2022
§ 37 Tuntiopettajien siirtäminen lehtorin virkaan lukiokoulutuksessa, 25.02.2022
§ 34 Tampereen kaupungin osallistuminen Art Films Productions AFP Oy:n Antero Varovainen ja Onnenkivi -tuotannon tukemiseen, 25.02.2022
§ 35 Tampereen kaupungin osallistuminen Aito Media Oy:n Piiritys 55 -tuotannon tukemiseen, 25.02.2022
§ 36 Tampereen kaupungin osallistuminen Warner Bros. International Television Production Finland Oy:n SuomiLOVE -tuotannon tukemiseen, 25.02.2022

Johtaja, kaupunkiympäristön palvelualue
§ 25 Päätös optiokauden käyttöönotosta koskien kaavasuunnittelun, digitalisoinnin ja tiedonhallinnan asiantuntijatehtäviä, 18.02.2022
§ 27 Silta ja muiden taitorakenteiden suunnittelu- ja rakennuttamispalvelut - option siirto Afry Finland Oy:lle, 18.02.2022
§ 28 Katujen ja yleisten alueiden valaistus-, tietoliikenne-, liikennevalo- ja sähköjärjestelmien rakentamispalvelut, 18.02.2022
§ 29 Tampereen Infra Oy:ltä tilattavat rakennuskohteet 2022, 22.02.2022
§ 38 Raitiotien vaiheen 2 Paasikiventien parantamisen jatkon tilaus raitiotieallianssilta  , 25.02.2022
§ 41 Hipposkylän kadunrakennusurakka 2022, 01.03.2022
§ 37 Kaupunkiympäristön palvelualueen palveluryhmien johtajien sekä palvelupäällikön ja kaupungingeodeetin varahenkilöt 1.3.2022 alkaen, 24.02.2022
§ 39 Kaupunkiympäristön palvelualueen toimintasääntö 1.3.2022 alkaen, 28.02.2022

Johtaja, sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualue
§ 15 Ensiapukoulutusten hankinta sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualueella, 20.02.2022
§ 17 Kotitorisopimuksen osittainen purku väestövastuualueen kotihoidon palvelun osalta, 25.02.2022
§ 19 Henkilöstövuokrauspalvelun hankinta Joiku Of Life Oy:ltä, 01.03.2022
§ 16 Saatavien poistaminen tileistä ja perinnästä v. 2022, sosiaali- ja terveyspalvelut, 21.02.2022
§ 20 Terveydenhuoltolain mukaisen kuntalaskutuksen hinnat vuonna 2022, 03.03.2022
§ 18 Palvelusetelituottajaksi hyväksyminen vastaanottotoiminnan ja nuorisovastaanoton lyhyissä psykoterapiapalveluissa, 25.02.2022

Kiinteistöjohtaja
§ 120 Ennakkolausunto kaupungin etuosto-oikeudesta kiinteistökaupassa, 23.02.2022

Konsernijohtaja
§ 30 Korkeimman oikeuden päätöksen mukaisten korvausten suorittaminen If Vahinkovakuutus Oy:lle, 17.02.2022
§ 28 Konsernimääräys: Irtaimiston hallintaohje, 17.02.2022
§ 29 Tampereen kaupungin osallistuminen voimistelun Gymnaestrada 2022 -tapahtuman tukemiseen ja tapahtumaa koskevan sopimuksen hyväksyminen, 17.02.2022
§ 32 Konsernihallinnon toimintasääntö 1.3.2022, 01.03.2022

Koulutusjohtaja, Pyynikin kampus
§ 10 Päätoimisen määräaikaisen tuntiopettajan (ravintola- ja catering-ala) ottaminen Tampereen seudun ammattiopisto Tredun Pyynikin kampukselle, 28.02.2022

Neuvottelupäällikkö
§ 19 Paikallisten sopijajärjestöjen toimintatuki sekä loma- ja virkistystoimintatuki 2022, 24.02.2022

Palvelujohtaja, lasten, nuorten ja perheiden palvelut
§ 56 Johtavan sosiaalityöntekijän viran täyttäminen perheneuvolassa, 21.02.2022
§ 65 Sosiaalityöntekijän viran täyttäminen sosiaali- ja kriisipäivystyksessä, 24.02.2022

Palvelujohtaja, psykososiaalisen tuen palvelut
§ 32 Kehittäjä-sosiaalityöntekijän viran täyttäminen aikuisten sosiaalipalveluissa, 01.03.2022

Palvelupäällikkö, Etelä
§ 2 Avustajan työsopimuksen irtisanominen varhaiskasvatuksessa, 17.02.2022

Pelastusjohtaja
§ 14 Vaarallisten aineiden torjuntayksikön alustan hankinta, 25.02.2022
§ 22 Muistiotositteiden laatijat ja hyväksyjät Pirkanmaan pelastuslaitoksella, 03.03.2022

Pelastuspäällikkö, valmiussuunnittelu, onnettomuuksien ennaltaehkäisy ja tekniset palvelut
§ 1 Avainsäilöjärjestelmän hankinta, 23.02.2022

Pormestari
§ 11 Vieraanvaraisuus Tampereen Lääketieteen Kandidaattiseura ry:lle 15.10.2022, 22.02.2022
§ 12 Vieraanvaraisuus Maanpuolustusnaisten Liiton Pirkanmaan piiri ry:lle 23.4.2022, 22.02.2022
§ 13 Vieraanvaraisuus G-SAFE-PLUS-Mid-Term Review -hankkeelle 29.3.2022, 22.02.2022
§ 14 Vieraanvaraisuus Suomen Urologiyhdistyksen Talvipäiville 27.9.2022, 22.02.2022
§ 16 Vieraanvaraisuus Tampereen Aineenopettajaksi Opiskelevat TamAus ry:lle 2.4.2022, 28.02.2022
§ 17 Tampereen kaupungin ja nigerialaisen Lagosin osavaltion välisen yhteisymmärryspöytäkirjan hyväksyminen, 28.02.2022
§ 18 Kuntien Tiera Oy:n ohjausryhmien jäsenten valinta, 28.02.2022

Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja
§ 3 Nordea Low Duration European Covered Bond Fund BI -rahasto-osuuksien myyminen, 18.02.2022

Rakennuttamisjohtaja, Kaupunkiympäristön palvelualue
§ 33 Matkalippujen tarkastajan viran täyttäminen kaupunkiympäristön palvelualueen katutilavalvonnassa, 28.02.2022
§ 34 Matkalippujen tarkastajan viran täyttäminen kaupunkiympäristön palvelualueen katutilavalvonnassa, 28.02.2022

Strategiajohtaja
§ 9 Tampere-lehden painotyön, jakelun ja sisällöntuotannon pienhankinta, 21.02.2022
§ 10 Elokuvatuotantojen ja elokuva- alan vahvistaminen Tampere Film Festivalin yhteydessä v.2022, 22.02.2022

Talousjohtaja
§ 5 Tampereen kaupungin kassojen toimintaohjeen päivittäminen, 28.02.2022

Tietohallintojohtaja
§ 20 Sopimusmuutos perhepäivähoito-osion käyttöönottamiseksi Titania-järjestelmässä, 23.02.2022
§ 21 Tiera Verkkokauppa plus -puitejärjestelyyn liittyminen, 23.02.2022
§ 24 Puheentunnistuspalvelun hankinta sosiaali- ja terveyspalvelujen käyttöön, 01.03.2022

Ympäristö- ja kehitysjohtaja, Kaupunkiympäristön palvelualue
§ 7 Ympäristöinsinöörin viran täyttäminen kaupunkiympäristön palvelualueen ympäristöterveydenhuollossa (terveydensuojelu), 24.02.2022

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Pöytäkirjoista ilmeneviä päätöksiä ei oteta kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.

 

Kokouskäsittely

Kaupunginhallitus myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden johtaja Mikko Nurmiselle. Hän oli asiantuntijana läsnä kokouksessa asian käsittelyn aikana ja poistui ennen päätöksentekoa.

Asian käsittelyn kuluessa Jaakko Stenhäll teki seuraavan toivomusponsiehdotuksen: "Kaupunginhallitus edellyttää, että apulaispormestarien ja viranhaltijoiden tulevissa lausunnoissa otetaan huomioon kaupunkistrategian mukaisesti kirjaukset ympäristöön ja luonnon monimuotoisuuteen liittyen."

Puheenjohtaja tiedusteli Stenhällin toivomusponsiehdotuksen saamaa kannatusta ja totesi sen tulleen hyväksytyksi yksimielisesti.

Päätös

Pöytäkirjoista ilmeneviä päätöksiä ei oteta kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.

Lisäksi hyväksyttiin seuraava toivomusponsi:

Kaupunginhallitus edellyttää, että apulaispormestarien ja viranhaltijoiden tulevissa lausunnoissa otetaan huomioon kaupunkistrategian mukaisesti kirjaukset ympäristöön ja luonnon monimuotoisuuteen liittyen.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)