Kaupunginhallitus, kokous 7.3.2022

Lataa  Kuuntele 

§ 84 Tampere Junior -kehitysohjelman tilannekatsaus ja tavoitteet vuosille 2022-2023 (kehittämiskokousasia) 

TRE:1829/00.01.03/2022

Valmistelija

  • Kuosmanen Taru, Johtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Vs. kehittämisjohtaja Leena Viitasaari, puh. 050 553 8672, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Tampere Junior kehitysohjelman tavoitteena vuosiksi 2020-2023 on lasten ja nuorten hyvinvointierojen kaventaminen. Kehitysohjelma tukee kaupunkistrategian "Tampere on paras paikka kasvaa ja kehittyä" -tavoitteen toteuttamista.

Vuosina 2020-2021 Tampere Junior -kehitysohjelmassa on koottu yhteen hajallaan oleva lapsiperhetieto, jonka avulla on voitu tunnistaa perheiden erilaiset tarpeet uudella tavalla. Lapsiperhetiedon avulla tunnistettiin kolme keskeistä lapsiperheiden hyvinvointi-indikaattoria, jotka ovat lapsiperheiden muuttoliike, turvattomuus ja systemaattisen tuen tarve. Tietoa lasten oikeuksista ja niiden vahvistamisesta lisätään kaupunkitasoisesti Lapsiystävällinen kunta -kehittämistyössä. Nuorten toimintaympäristöissä on mahdollistettu vapaa-ajan harrastaminen Nuoriopassi-toimintaa kehittämällä, toteuttamalla SIB (Social Impact Bond) nuoret -vaikuttavuushankintaa sekä aloittamalla itsenäisesti asuvien nuorten ennaltaehkäisevien mielenterveyspalvelujen arviointi ja uudistaminen.

Vuosiksi 2022-2023 Tampere Junior -kehitysohjelman tavoitteena on lasten, nuorten ja lapsiperheiden alueellisen eriarvoisuuden vähentäminen. Lisäksi tavoitteina on tosiasiallinen yhdenvertaisuuden toteutuminen palveluissa ja lapsiperheiden hyvinvoinnin systemaattinen arviointi. Tampereen kaupungin ja tulevan hyvinvointialueen yhdyspintatyölle luodaan yhteiset tavoitteet lasten, nuorten ja perheiden toimintakokonaisuudessa.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Tampere Junior -kehitysohjelman tilannekatsaus merkitään tiedoksi.

Tampere Junior -kehitysohjelman tavoitteet vuosille 2022-2023 hyväksytään.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Kaupunginhallitus myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden vs. kehittämisjohtaja Leena Viitasaarelle. Hän oli asiantuntijana läsnä kokouksessa asian käsittelyn aikana.

Arttu Vuori saapui kokoukseen.

Tiedoksi

Leena Viitasaari

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)